PROPONOWANY PLAN OBRAD VIII KRAJOWEGO ZJAZDU APTEKARZY, uwzględniający porządek obrad
zatwierdzony przez NRA w dniu 22 października 2019 r.

24 stycznia 2020 r.

1) godz. 13.00 – 14.00 – obiad.
2) godz. 14.00 – 15.00 – otwarcie VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy:

 • wystąpienie Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej,
 • wystąpienia zaproszonych gości.

3)  godz.15.00 – 19.30 – obrady:
Wybory organów Zjazdu:

 • Przewodniczącego Zjazdu i pozostałych członków Prezydium Zjazdu,
 • wybór komisji zjazdowych.

Przedstawienie, rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach sprawozdań organów Naczelnej Izby Aptekarskiej z pracy w okresie VII kadencji:

 • sprawozdanie z pracy Naczelnej Rady Aptekarskiej,
 • sprawozdanie z pracy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
 • sprawozdanie z pracy Naczelnego Sądu Aptekarskiego,
 • sprawozdanie Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Rozpatrzenie wniosku Naczelnej Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium ustępującej Naczelnej Radzie Aptekarskiej.

4) godz. 20.00 – kolacja.

25 stycznia 2020 r.

1) godz.  9.00  –  dalsza część obrad  VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy:

 Wybory:

 • uchwalenie uchwał niezbędnych do przeprowadzenia wyborów (regulamin wyborów, liczba członków w organach).
 • rozpoczęcie procedury wyboru Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej:
 • zgłaszanie kandydatów,
 • wystąpienia kandydatów na Prezesa NRA (prezentacja kandydata do 10 minut),
 • głosowanie w sprawie wyboru Prezesa NRA.

2) godz. 13.00 – 14.00 –  obiad.

3) godz. 14.15 -19.30 – dalsza część obrad VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy:

Wybory:  

 • Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
 • Naczelnej Rady Aptekarskiej,
 • Zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
 • Naczelnego Sądu Aptekarskiego,
 • Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

4) godz. 20.00 – uroczysta kolacja.

26 stycznia 2020 r.

1) godz. 9.00 – dalsza część obrad VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy:

 • wypracowanie i uchwalenie uchwał i wniosków VIII KZA.

2) ok. godz. 13.00 – zamknięcie VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy.

3) ok. godz. 13.00  – 14.00 – obiad.

 

 • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski