KOMUNIKAT PREZYDIUM NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

Szanowani Państwo,

Koleżanki i koledzy farmaceuci,

odpowiadając na apele farmaceutów zatrudnionych w aptekach prowadzących apteczne punkty szczepień o wsparcie przez samorząd zawodu farmaceuty w rozwiązaniu problemów związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w aptekach, w szczególności w zakresie raportowania do płatnika publicznego wykonania szczepień ochronnych, Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej podjęło decyzję o nabyciu licencji na aplikację wspierającą sprawozdawanie tych świadczeń.

Aplikacja ta, w niedalekiej przyszłości, wspierać będzie farmaceutów również w realizacji innych świadczeń i usług, w tym dyżurów w dni wolne od pracy i w porze nocnej oraz zaopatrzenia w wyroby medyczne. Mając na uwadze powyższe w ciągu kilku dni aplikacja ta zostanie udostępniona nieodpłatnie do wykorzystania każdemu farmaceucie należącemu do samorządu zawodu farmaceuty.

Pragniemy nadmienić, że zgodnie z informacją przekazaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczenia zdrowotne w postaci szczepień ochronnych wykonane przez farmaceutów w listopadzie i grudniu 2023 r. muszą być ostatecznie sprawozdane do 9 lutego 2024 r.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski