PRODUKTY LECZNICZE, DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY WYDANE (W LUTYM 2023 R.) DECYZJE PREZESA URZĘDU W SPRAWIE SKRÓCENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w lutym 2023 r.

Do pobrania – Baza skróceń w lutym 2023

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski