PEX PharmaSequence – Podsumowanie rynku aptecznego za październik 2020

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w październiku 2020 wyniosła 266 tys. PLN i była o 12.2% wyższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 3 596.3 mln PLN i była wyższa o 4.6% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w październiku 2020 zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów. Dla produktów refundowanych sprzedaż wzrosła o 0.4%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 5.4%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 16.4%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 8.4%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Leki refundowane zanotowały wzrost o 9%, leki pełnopłatne wzrost o 9.5%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była wyższa o 16.1%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w październiku była wyższa o 159.1 mln PLN od wartości rynku
w porównywalnym analogicznym okresem ubiegłego roku. Dla dwóch segmentów został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych spadł o 35.5 mln PLN, segment recept pełnopłatnych wzrósł o 14.1 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej wzrósł o 180.2 mln PLN. W porównaniu do września 2020 sprzedaż całego rynku wzrosła o 390.4 mln PLN. We wszystkich segmentach został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 93.2 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o 68.3 mln PLN, a sprzedaż odręczna zwiększyła się o 226.3 mln PLN.

Prognoza rynku aptecznego na rok 2020 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie 37.6 mld PLN
i będzie wyższa o 1.3% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2019 roku. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2020 roku wyniesie 9.4 mld PLN, tj. o 1.2% mniej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w październiku 2020 r. wyniosła 22.7 PLN i spadła o 0.7% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2019 r. cena wzrosła o 3.7%. W porównaniu do września 2020 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 0.1%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 0.1%, a w sprzedaży odręcznej nie zmieniła się. W porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 1.4%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 9.5%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 5.5%.

Średnia marża apteczna w październiku 2020 r. wyniosła 25% i wzrosła o 1% w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 roku, a w porównaniu do września 2020 r. średnia marża zmniejszyła się o 2.3%.

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu.

Opracowała: Marta Cegłowska

Podsumowanie rynku aptecznego za paźdzernik 2020 – do pobrania (format .pdf)

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski