Życzenia z okazji 18-lecia Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych składa Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

Pan
Grzegorz Cessak
Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych  i Produktów Biobójczych

W imieniu własnym oraz Naczelnej Rady Aptekarskiej składam na ręce Pana Prezesa najserdeczniejsze życzenia i gratulacje z okazji 18-lecia powstania Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Państwa rzetelne i profesjonalne podejście do obowiązków służbowych to gwarancja bezpieczeństwa zdrowotnego milionów Polaków. Taka postawa jest godna najwyższego szacunku i uznania.

W tym ważnym dniu życzymy Państwu odwagi i ambicji do stawiania sobie kolejnych celów oraz siły i determinacji w ich osiąganiu. Niech w codziennej pracy nie opuszcza Państwa optymizm i pogodne nastawienie, a współpraca z przedstawicielami innych środowisk zawodowych przysłuży się dobru polskiego społeczeństwa.

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski