Projekt UoZF przedmiotem spotkania w Ministerstwie Zdrowia

31 października br. w siedzibie Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie dotyczące projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. W spotkaniu, które odbyło się na wniosek Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Macieja Miłkowskiego, wzięli udział przedstawiciele samorządu aptekarskiego (prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, wiceprezes NRA Michał Byliniak, radca prawny biura NIA Paweł Kucharczyk) oraz Izby Gospodarczej Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek (IGWPAiA).

Nieuzasadnione obawy ze strony techników

Głównym celem spotkania było omówienie, nieuzasadnionych w ocenie Naczelnej Izby Aptekarskiej, obaw ze strony przedstawicieli IGWPAiA dotyczących ich zdaniem niekorzystnych dla środowiska techników farmaceutycznych regulacji wynikających z projektu ustawy, polegających na rzekomym uzależnieniu technika farmaceutycznego od farmaceuty. Zdaniem przedstawicieli NIA projektowane regulacje w żaden sposób nie ingerują w dotychczasowe uprawnienia oraz zasady wykonywania zawodu technika farmaceutycznego, co zostało wyraźnie wyartykułowane podczas spotkania.

Serdecznie dziękuję panu ministrowi Miłkowskiemu za zorganizowanie tego spotkania. Jestem przekonana, że sporne kwestie dotyczące projektu tej regulacji zostały dogłębnie wyjaśnione. Projekt powinien być dalej procedowany. Liczymy na jego przyjęcie przez Radę Ministrów w najbliższym możliwym terminie – powiedziała po spotkaniu prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Punkty apteczne nieobjęte regulacją

Kwestia funkcjonowania punktów aptecznych nigdy nie była przedmiotem omawianej regulacji. Podnoszenie argumentów mówiących o groźbie likwidacji tych placówek, nie znajduje potwierdzenia w faktach – jest więc zatem działaniem wprowadzającym opinię publiczną w błąd.

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski