PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za lipiec 2018

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w lipcu wyniosła 182 tys. PLN i była o 2,4% mniejsza od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła ponad 2 710 mln PLN i była większa o 7,1% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w lipcu zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla segmentu produktów w sprzedaży odręcznej o 9,6%. Dla produktów pełnopłatnych sprzedaż wzrosła o 6,1%, a dla leków refundowanych była większa o 7,3%. Natomiast w porównaniu do czerwca bieżącego roku sprzedaż statystycznej aptek w segmencie sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 4,3%, leki pełnopłatne zanotowały spadek o 2,1%, a refundowane o 9,5%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w lipcu była o blisko 81 mln PLN mniejsza od wartości rynku w poprzednim miesiącu. Segment recept pełnopłatnych spadł o ponad 16 mln. Segment leków refundowanych zmalał o ponad 108 mln PLN, natomiast sprzedaży odręcznej wzrósł o blisko 40 mln PLN. Leki sprzedawane w ramach importu (wnioski indywidualne) odnotowały w tym okresie wzrost o blisko 4 mln PLN. W porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku sprzedaż całego rynku wzrosła o prawie 180 mln PLN. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej była o ponad 88 mln PLN większa niż w lipcu 2017 r. Sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o blisko 30 mln PLN. Sprzedaż leków refundowanych była większa o prawie 59 mln PLN. Względem lipca 2017 wzrosła wartość leków sprowadzanych w ramach importu (o niemal 3 mln PLN).

Prognoza rynku aptecznego na rok 2018 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie blisko 34 mld PLN i będzie wyższa o 1,9% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2017 r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2018r. wyniesie ponad 8,6 mld PLN, tj. o 3% więcej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w lipcu 2018 r. wyniosła 21 PLN. Średnia cena wobec poprzedniego miesiąca wzrosła o 0,5%, a względem analogicznego okresu 2017 r. zwiększyła się o 3%. W porównaniu do lipca 2017 r. ceny zwiększyły się we wszystkich monitorowanych segmentach rynku: Średnia cena produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 4,7%, w segmencie produktów pełnopłatnych o 1,4%. Dla leków refundowanych cena była większa o 1,6%. Względem poprzedniego miesiąca ceny w większości wykazały wzrosty. Cena leków pełnopłatnych zmalała o 0,1%, leków refundowanych wzrosła o 0,1%. Dla produktów w sprzedaży odręcznej średnia cena wzrosła o 1,4% w stosunku do czerwca br. 

Średnia marża apteczna w lipcu 2018 r. wyniosła 24,7% i była o 0,5% mniejsza niż marża w analogicznym okresie 2017 r., a w porównaniu do czerwca 2018 roku marża zmalała o 1%.

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu. Dla zachowania spójności porównań średnie ceny zostały przeliczone historycznie od stycznia 2016.

Opracował: Błażej Górniak

PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za lipiec 2018 ⇐ więcej

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski