Aptekarz Polski nr 140/118E

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż ukazał się kolejny 140/118E online numer “Aptekarza Polskiego“.

W NUMERZE:

AKTUALNOŚCI

LEX APOTHECARIORUM

WSZECHNICA APTEKARSKA

BIBLIOTEKA FARMACEUTY

MANUAŁ APTEKARSKI

W APTECE

OPIEKA FARMACEUTYCZNA

EDUKACJA

MUZEALNY KALEJDOSKOP

PANORAMA SAMORZĄDU

BAROMETR PEX PHARMA

PRZEGLĄD PRASY

RYNEK LEKÓW

NOWE REJESTRACJE I NOWOŚCI NA RYNKU

SPORT TO ZDROWIE

Z UNIWERSYTETU


Aptekarz Polski – Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej
zawiera treści przeznaczone dla farmaceutów
i osób uprawnionych do wystawiania recept.

Pocztowy adres redakcji:
Naczelna Izba Aptekarska
Redakcja Aptekarza Polskiego,
ul. Długa 16, I. piętro
00-238 Warszawa

z wyrazami szacunku,
red. mgr Zbigniew Solarz – Redaktor Naczelny
mgr farm. Olga Sierpniowska – Sekretarz Redakcji
dr n. farm. Tomasz Baj – Zastępca Redaktora Naczelnego

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski