Komunikat Departamentu Gospodarki Lekami ws. prawidłowego przekazywania w komunikacie elektronicznym LEK danych dotyczących zrealizowanych recept refundowanych wystawionych na leki recepturowe

Komunikat w sprawie prawidłowego przekazywania w komunikacie elektronicznym LEK danych dotyczących zrealizowanych recept refundowanych wystawionych na leki recepturowe

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 547 z późn. zm.) apteka ma obowiązek przekazywać dane dotyczące leków recepturowych. W zakresie atrybutu „składnik leku”, dane należy sprawozdawać w jednostkach miary przyjętych dla składowych kosztowych leku recepturowego wprost określonych w rozporządzeniu, to jest w gramach, mililitrach lub sztukach.

Powyższe dane jednoznacznie określają ilość surowca farmaceutycznego lub leku gotowego użytego do przygotowania leku recepturowego i mogą być sprawozdane w liczbie ułamkowej do pięciu cyfr po kropce dziesiętnej.

Składowe wartości wydawanych opakowań leku recepturowego to wartość użytego leku gotowego, surowca farmaceutycznego, opakowania bezpośredniego oraz koszt wykonania leku (taksa laborum).  Przekazanie kwoty za użytą ilość składnika, odbiegającej od wartości wynikającej z faktury zakupowej, skutkować będzie koniecznością dokonania przez aptekę stosownej korekty w komunikacie elektronicznym LEK.

Jednocześnie informujemy, że wykaz Europejskich kodów towarowych, przyjmujących wartość EAN lub GTIN dla leku gotowego, surowca farmaceutycznego lub opakowania bezpośredniego użytego do wykonania leku recepturowego, jest dostępny pod adresem: https://sf.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl lub https://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Komunikat DGL NFZ ⇐ do pobrania (format pdf.)

źródło – Departament Gospodarki Lekami


Zobacz również:

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Określa dane raportowane do NFZ w zakresie refundacji leków gotowych i recepturowych.

Poniżej lista najważniejszych zmian w zakresie przekazywanych danych (nowe dane, które muszą być sprawozdawane):

1) Typ pacjenta – określa czy recepta dotyczy pacjenta czy przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego,

2) Data urodzenia w przypadku pacjenta nieposiadającego numeru PESEL,

3) Dane dotyczące personelu osoby, która zrealizowała receptę (numer PWZ lub PESEL jeśli nie ma NPWZ lub techniczny identyfikator nadawany przez NFZ w przypadku osoby nieposiadającej NPWZ lub numeru PESEL),

4) Dane dotyczące personelu osoby, która wykonywała lek recepturowy (numer PWZ lub PESEL jeśli nie ma NPWZ lub techniczny identyfikator nadawany przez NFZ w przypadku osoby nieposiadającej NPWZ lub numeru PESEL),

5) Kod postaci leku recepturowego,

6) Dla każdego leku recepturowego sprawozdawane są ilości i wartości użytych składników w określonych jednostkach miary:

a) dla leków gotowych użytych w recepturze może to być op [opakowanie] lub g [gram]

b) dla surowców farmaceutycznych – g [gram], ml [mililitr] lub szt [sztuka]

c) dla opakowań bezpośrednich – szt [sztuka]

7) Dla każdej pozycji leku recepturowego kod EAN lub GTIN (jeśli posiada)

8) Dla każdej pozycji leku recepturowego wartość wydanego składnika

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia. ⇐ do pobrania (format pdf.)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski