Zawieszenie do 30 czerwca 2017 r. obowiązków polegających na przekazywaniu danych i informacji do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi przez podmioty odpowiedzialne, hurtownie farmaceutyczne, apteki

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw przekazany do konsultacji publicznych

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw został przekazany do konsultacji publicznych.

Celem proponowanych zmian jest zawieszenie (do 30 czerwca 2017 r.) obowiązków  polegających na przekazywaniu danych i informacji do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi przez podmioty odpowiedzialne, hurtownie farmaceutyczne, apteki, punkty apteczne oraz działy farmacji szpitalnej, przy równoległym odstąpieniu od nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców prowadzących obrót produktami leczniczymi, refundowanymi środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi w przypadku braku możliwości przekazywania ww. danych i informacji.

Dzięki proponowanym zmianom podmioty uczestniczące w obrocie lekami będą miały więcej czasu na dostosowanie swoich systemów informatycznych do obowiązku sprawozdawania danych. Wprowadzane zmiany pozwolą także na odstąpienie od kar pieniężnych nakładanych na podmioty w przypadku braku możliwości przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem i zgłaszania ewentualnych opinii i uwag do 31 stycznia 2017 r.

Źródło informacji: mz.gov.pl

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski