Odpowiedź MZ na pismo Pani Prezes NRA w sprawie odmowy przez NFZ refundacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, realizowanych przez apteki po zgonie pacjenta

Szanowna Pani Prezes

W związku z pismem Ldz. P-492/2016 z 23 sierpnia 2016 r. w sprawie odmowy refundacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, realizowanych przez apteki po zgonie pacjenta, proszę o przyjęcie poniższego.

Ministerstwo zwróciło się z prośbą do Narodowego Funduszu Zdrowia o przesłanie wyjaśnienia w przedmiotowym zakresie. Zgodnie ze stanowiskiem NFZ, przekazywanie przez świadczeniodawcę i weryfikacja komunikatów zwrotnych o realizowanych zleceniach na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywa się za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy. Dane podlegają procesom automatycznych sprawdzeń na poziomie technicznym oraz merytorycznym m.in. w zakresie porównania odbioru wyrobu medycznego i daty zgonu pacjenta, z wykorzystaniem danych z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych (CWU). Jednocześnie należy zaznaczyć, że informacje o zgonach wprowadzone są do CWU z pewnym opóźnieniem, stąd mogą zdarzyć się sytuacje dokonania refundacji na zaopatrzenie w wyroby medyczne zrealizowane po zgonie pacjenta (w momencie rozliczenia refundacji w CWU nie ma jeszcze informacji o zgonie świadczeniobiorcy i Portal Świadczeniodawcy pozytywnie weryfikuje takie świadczenia). System sprawdza, czy data odbioru nie jest późniejsza od daty zgonu pacjenta. W przypadku wykrycia błędu, system odrzuca pojedynczą pozycję sprawozdania (a nie całe sprawozdanie), a informacja o tym dostępna jest na Portalu Świadczeniodawcy.

Pismo MZ Departament Polityki Lekowej i Farmacji ⇐ więcej  (format pdf.)

Pismo NIA nr P/492 z dnia 23 sierpnia 2016 r. ⇐ więcej (format pdf.)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski