Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzoru oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2016 r.
Poz. 1156

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

z dnia 18 lipca 2016 r. 

w sprawie wzoru oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Na podstawie art. 33 ust. 9 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o z as ad ach uznawani a kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) zarządza się, co następuje:

 § 1.

Określa się wzór oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej naterytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

 § 2.

Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: J. Gawin

 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1156/1 ← do pobrania (format pdf.)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski