NRA wyjaśnia: postępowanie w sprawie Tadeusza Bąbelka nadal trwa.

Informacje rozprzestrzeniane przez Stowarzyszenie Perspektywa 2030 zrzeszające farmaceutów aptek sieciowych są nieprawdziwe. W szczególności nieprawdą jest, iż postępowanie w sprawie p. Tadeusza Bąbelka zostało zakończone.

Na chwilę obecną umorzone zostało jedynie postępowanie wyjaśniające prowadzone przez  Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (NROZ) który badał m.in. czy zachowanie p. Tadeusza Bąbelka miało bezpośredni związek z wykonywaniem przez niego zawodu farmaceuty.

To jednak absolutnie nie zamyka całości sprawy, ani nie przesądza o jej finalnym rozstrzygnięciu. Rozpoczął się bowiem kolejny etap postępowania. Na wniosek Prezes NRA,  NROZ sprawdza, czy zachowanie p. Tadeusza Bąbelka naruszało zasady wynikające z istoty zawodu farmaceuty, jako zawodu zaufania publicznego. Wniosek wskazuje jednocześnie na zasadniczy element jakim jest nie tylko naruszenie wizerunku farmaceuty, ale również samorządu aptekarskiego.

Naczelna Rada Aptekarska w pełni akceptuje wyrok sądu powszechnego nakładający na p. Tadeusza Bąbelka 5-letni zakaz sprawowania funkcji w samorządzie aptekarskim. Zdaniem NRA osoby dopuszczające się podobnych czynów naruszają wszelkie normy etyczne, dlatego nie powinny dłużej pełnić funkcji w samorządzie aptekarskim.

Nie akceptujemy jednak stwierdzeń mogących sugerować, iż p. Tadeusz Bąbelek – mimo skazania go przez sąd powszechny na karę 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata – może uniknąć postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przez właściwe organy samorządu aptekarskiego.

Z uwagi na wciąż toczące się postępowanie w tej sprawie, tezę forsowaną w mediach przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Farmaceutów Aptek Sieciowych PERSPEKTYWA 2030 należy uznać za nieuprawnioną oraz zdecydowanie przedwczesną, a także  szkodzącą pozytywnemu wizerunkowi wielu farmaceutów, wykonujących swój zawód uczciwie, zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Zwracamy jednak uwagę, iż jednostkowy czyn popełniony przez p. T. Bąbelka, a także jego konsekwencje, w żaden sposób nie powinny stać się elementem rozgrywek politycznych inspirowanych przez przeciwników przywrócenia właściwej roli farmaceuty, jako istotnego ogniwa całego systemu ochrony zdrowia.

(tl)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski