PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za maj 2016

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w maju br. wyniosła 164,0 tys. PLN i była wyższa o 0,92% od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w maju 2015r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 430 mln PLN i była większa o 3,54% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w maju zwiększyła się dla produktów w sprzedaży odręcznej (+3,82%) oraz leków pełnopłatnych (+2,35%) w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Natomiast dla leków refundowanych wartość ta spadła o 2,45%. Również niższą sprzedaż zanotowały w tym miesiącu produkty w ramach importu (tj. wnioski indywidualne), których sprzedaż spadła o 16,29% względem maja ub. r. W porównaniu do kwietnia br. statystyczna apteka odnotowała znaczny spadek wartości, średnio o 9,14%. Spadek dotyczył wszystkich segmentów rynku. Sprzedaż leków refundowanych była niższa o 10,38% niż przed miesiącem. Nieco mniejszy spadek przypadł lekom pełnopłatnym (-9,29%) oraz produktom w sprzedaży odręcznej (-7,22%). Produkty sprzedawane w ramach importu równoległego miały sprzedaż o 34,84% mniejszą niż przed miesiącem (wahania w tej grupie są znacznie większe niż w podstawowych segmentach rynku).

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w maju 2016r. wyniosła 17,99 PLN. Średnia cena zwiększyła się wobec poprzedniego miesiąca o 3,40%, a względem analogicznego okresu 2015r. wzrosła o 5,08%. W porównaniu do maja ub. r. ceny spadły jedynie dla segmentu leków refundowanych o 1,72%. Cena produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła aż o 10,73%, a dla leków pełnopłatnych zwiększyła się o 0,41%. Natomiast względem kwietnia br. ceny były niższe dla produktów na receptę refundowaną (-1,49%)
i receptę pełnopłatną (-1,71%). Wzrost cen na produktach w sprzedaży odręcznej był jednak wystarczająco wysoki (+7,57%), by cały rynek zanotował wzrost cen.

Średnia marża apteczna w maju 2016r. wyniosła 25,22% i była niższa od marży w analogicznym okresie 2015r. o 0,16 pp., a w porównaniu do kwietnia 2016r. marża byłą niższa o 0,37 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w maju była o 82,16 mln PLN wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. r. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 58,60 mln PLN. Sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o 26,48 mln PLN, a wartość leków refundowanych była wyższa o 0,79 mln PLN. Spadła natomiast wartość produktów sprzedawany w ramach importu (wnioski indywidualne), która zmniejszyła się w tym okresie o 2,71 mln PLN. W porównaniu do kwietnia 2016 r. wartość rynku aptecznego zmniejszyła się aż o 237,23 mln PLN. Segment leków refundowanych zanotował spadek o 101,61 mln PLN. Wartość sprzedaży odręcznej zmniejszyła się o 71,75 mln PLN, a leków pełnopłatnych na receptę spadła o 55,13 mln PLN. Niższa była również sprzedaż leków w ramach importu (-8,73 mln PLN).

Wartość rynku aptecznego od początku roku wzrosła o 643 mln PLN (+5,11%) względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Średniomiesięczny wzrost rynku wyniósł 128,65 mln PLN.

Prognoza rynku apteczny na rok 2016 zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie ponad 31,0 mld PLN i będzie wyższa o 3,9% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2015r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2016r. wyniesie powyżej 8,0 mld PLN, tj. o 2,1% więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski