Pismo MZ do Prezesa NFZ ws. – Narodowy Fundusz Zdrowia nie refunduje recept, które realizowane są w terminie ważności recepty, jednak po zgonie pacjenta, dla którego były one wystawione.

Szanowny Panie Prezesie,

Uprzejmie informuję, ze do Ministra Zdrowia wpłynęło pismo L.dz. P.202/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej, Pani mgr farm. Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej, w którym wskazano, że:

• Narodowy Fundusz Zdrowia nie refunduje recept, które realizowane są w terminie ważności recepty, jednak po zgonie pacjenta, dla którego były one wystawione;

• po weryfikacji recepty, oddział NFZ przesyła do apteki komunikat o braku możliwości refundacji, wskazując aptece konieczność wyjaśnienia kwestii ponoszenia kosztów nienależnej refundacji z lekarzem, który wystawił taką receptę.

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie powodów kwestionowania przez NFZ realizacji przedmiotowych recept.

Samorząd aptekarski wskazuje, że obecnie osoba realizująca receptę nie ma szansy zweryfikowania daty zgonu pacjenta.

Byłoby to możliwe jedynie wtedy, gdyby system informatyczny, który zezwala na sprawdzenie prawidłowości numeru PESEL, mógł jednocześnie uwzględnić datę zgonu pacjenta.

Możliwym byłoby wzorowanie się na systemie, w którym przekazywane są do aptek informacje odnośnie numerów skradzionych recept.

Osoby realizujące recepty nie mogą ponosić odpowiedzialności za realizację recept dla osób zmarłych, jeżeli nie posiadają dostępu do danych zawierających daty zgonu.

 

Z poważaniem,

Podsekretarz Stanu

w Ministerstwie Zdrowia 

Krzysztof Łanda

 

Pismo poniżej ↓ do pobrania (format pdf.)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski