PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za lipiec 2015

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w lipcu br. wyniosła 164,0 tys. PLN i była niższa o 0,91% od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w lipcu 2014r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 366 mln PLN i była większa o 2,35% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w lipcu zwiększyła się w przypadku leków wydawanych na podstawie recepty, natomiast w segmencie sprzedaży odręcznej nastąpił spadek w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Względem lipca 2014r. sprzedaż statystycznej apteki wzrosła w segmencie leków pełnopłatnych na recepty o 2,67%, a w segmencie leków refundowanych była wyższa zaledwie o 0,05%. Natomiast dla produktów dostępnych w sprzedaży odręcznej wartość zmniejszyła się o 4,20%. W porównaniu do czerwca 2015r. statystyczna apteka odnotowała nieznaczny wzrost wartości, bo zaledwie o 0,31%. Wartość produktów dostępnych w sprzedaży odręcznej była wyższa o 1,77%, a sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o 1,70%. Jedynie wartość leków refundowanych zmniejszyła się w tym okresie o 2,61%.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w czerwcu 2015r. wyniosła 16,98 PLN. Średnia cena zmniejszyła się wobec poprzedniego miesiąca o 0,73%. Natomiast względem analogicznego okresu 2014r. wzrosła o 2,67%. W porównaniu do czerwca 2015r. ceny wzrosły w przypadku produktów w sprzedaży odręcznej (+0,25%) i dla segmentu leków refundowanych (+0,43%), a spadły dla leków pełnopłatnych na receptę (-0,47%). Natomiast względem lipca ub. r. ceny były wyższe w każdej kategorii. Ceny leków refundowanych zwiększyły się o 2,16%, produktów w sprzedaży odręcznej wzrosły o 1,93%, a leki pełnopłatne były wyższe o 1,19% niż w analogicznym miesiącu ub. r.

Średnia marża apteczna w lipcu 2015r. wyniosła 25,35% i była niższa od marży w analogicznym okresie 2014r. o 1,07 pp. W porównaniu do czerwca 2015r. marża spadła o 0,42 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w lipcu była o 54,33 mln PLN wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. r. Wartość sprzedaży leków refundowanych zwiększyła się o 29,21 mln PLN, a wartość leków pełnopłatnych wzrosła o 31,21 mln PLN. Natomiast wartość produktów w sprzedaży odręcznej była niższa o 9,41 mln PLN.

W porównaniu do czerwca 2015 r. wartość rynku aptecznego zwiększyła się o 11,30 mln PLN. Co prawda sprzedaż leków refundowanych była niższa o 22,62 mln PLN, ale wartość pozostałych segmentów zrekompensowała ten spadek. Sprzedaż odręczna wzrosła o 17,02 mln PLN, a leków pełnopłatnych zwiększyła się o 10,06 mln PLN względem poprzedniego miesiąca br. Również zauważalny był wzrost produktów sprzedawanych w ramach importu (wnioski indywidualne), które zwiększyły swoją sprzedaż o 6,83 mln PLN.

Po siedmiu miesiącach 2015 r. rynek apteczny osiągnął wzrost wartości sprzedaży o 1 038,04 mln PLN, tj. o 6,38% więcej niż w analogicznym okresie ub. r.

Prognoza dla rynku aptecznego na rok 2015 zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie niecałe 30,0 mld PLN i będzie wyższa o 5,2% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2014r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2015 r. wyniesie blisko 8,0 mld PLN, tj. o 5,0% więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski