PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za grudzień 2014

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w grudniu br. wyniosła 192,0 tys. PLN i była niższa o 3,78% od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w grudniu 2013r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 741 mln PLN i była większa o 8,28% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w grudniu zwiększyła się w segmentach leków na receptę w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku. Względem grudnia 2013r. sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się najwięcej w przypadku leków pełnopłatnych na receptę, o 7,95%.

Dla leków refundowanych wartość sprzedaży wzrosła o 6,36%. Natomiast wartość sprzedaży odręcznej spadła o 0,46%. W porównaniu do listopada 2014r. statystyczna apteka odnotowała wzrost wartości o 15,66%. Sprzedaż odręczna zwiększyła się o 17,06%, a leków pełnopłatnych o 16,08%. Również sprzedaż leków refundowanych odnotowała znaczny wzrost – jej wartość zwiększyła się o 14,51%.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w grudniu 2014r. wyniosła 16,91 PLN. Średnia cena wzrosła wobec poprzedniego miesiąca o 1,46%. Natomiast względem analogicznego okresu 2013r. zwiększyła się o 1,34%. W porównaniu do listopada 2014r. ceny dla segmentu leków refundowanych zwiększyły się o 1,96%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej wzrosły o 2,34%. Natomiast dla leków pełnopłatnych spadły o 1,05%. Względem grudnia ub. r. ceny wzrosły głównie dzięki kategorii nie wyodrębnianej w raporcie – produktów realizowanych w ramach importu (+8,13%). Produkty dostępne w sprzedaży odręcznej były na tym samym poziomie jak rok wcześniej. Natomiast ceny były nieznacznie niższe dla segmentu leków refundowanych (-0,18%) i dla leków pełnopłatnych (-0,05%).

Średnia marża apteczna w grudniu 2014r. wyniosła 25,91% i była niższa od marży w analogicznym okresie 2013r. o 1,92 pp. W porównaniu do poprzedniego miesiąca 2014r.. marża spadła o 0,07 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w grudniu była o 209,65 mln PLN wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. r. Wartość sprzedaży leków refundowanych zwiększyła się o 99,94 mln PLN, a leków pełnopłatnych wzrosła o 66,64 mln PLN. Wartość produktów dostępnych w sprzedaży odręcznej była wyższa o 41,54 mln PLN. W porównaniu do listopada 2014 r. wartość rynku aptecznego zwiększyła się o 379,53 mln PLN. Wartość sprzedaży odręcznej była wyższa o 166,52 mln PLN, a leków refundowanych zwiększyła się o 131,19 mln PLN wobec wyników poprzedniego miesiąca. Najmniejszy wzrost odnotował segment leków pełnopłatnych, którego wartość i tak wzrosła znacznie, bo o 84,13 mln PLN.

Rynek apteczny za rok 2014 zamknął się wynikiem wyższym niż przed rokiem. Wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniosła 28,5 mld PLN i była wyższa o ponad 740 mln PLN (+2,7%) względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2013r. Natomiast wartość refundacji leków na koniec 2014 r. wyniosła 7,6 mld PLN, tj. o 479 mln PLN (+6,7%) więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok. Statystyczna aptek odnotowała wzrost wartości sprzedaży o 4 tys. PLN wobec roku 2013. Nieznaczny wzrost wartości statystycznej apteki wynikał z większej liczby sprzedanych opakowań produktów oraz z uwagi na (niewielki) wzrost sprzedaży leków refundowanych, w tym refundacji. Pozostałe zmienne rynku wpłynęły na osłabienie tego wyniku. Średnia marża w 2014 roku była niższa od marży z 2013 r., a średnia cena zatrzymała się na tym samym poziomie, co rok wcześniej. Wzrosła liczba aptek otwartych w 2014 r., co mimo, że wpłynęło na zwiększenie wartości rynku, to jednocześnie spowodowało spadek średniej ilości pacjentów odwiedzających statystyczną aptekę w 2014 roku.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski