PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za grudzień 2013

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w grudniu br. wyniosła 185,0 tys. PLN i była wyższa o 1,65% od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w grudniu 2012r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 532 mln PLN i była większa o 3,20% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wartość całego rynku za rok 2013 wyniosła 27 758 mln PLN, tj. o 4,6% więcej niż w 2012 roku. 

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w grudniu była większa niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. W porównaniu do grudnia 2012r. sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się o 1,65% (+3,0 tys. PLN). Segment  sprzedaży odręcznej nieznacznie spadł (-0,56%). To był jedyny miesiąc w 2013 roku, w którym segment sprzedaży odręcznej zanotował niższy wynik niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W tym samym okresie segment leków pełnopłatnych wzrósł o 0,88%, a segment leków refundowanych zwiększył swoją wartość o 4,68%. W porównaniu do listopada 2013r. statystyczna apteka odnotowała wzrost wartości sprzedaży o 9,14%. Sprzedaż leków pełnopłatnych zwiększyła się o 3,50%, a leki refundowane zanotowały wzrost o 6,06% wobec wyników poprzedniego miesiąca. Największy wzrost odnotowała sprzedaż odręczna, której wartość zwiększyła się o 15,44% względem wartości osiągniętych przez statystyczną aptekę miesiąc wcześniej. 

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w grudniu 2013r. wyniosła 16,69 PLN. Była ona wyższa o 0,95% niż przed miesiącem. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu 2012r. średnia cena wzrosła o 2,56%. Względem grudnia 2012r. ceny zwiększyły się we wszystkich segmentach. Leki w segmencie leków refundowanych wzrosły najmniej, bo tylko o 0,75%. Średnia cena produktów dostępnych w sprzedaży odręcznej wzrosła o 2,08%, a dla leków pełnopłatnych zwiększyła się o 2,18%. W odniesieniu do listopada 2013r. ceny były wyższe w segmencie leków refundowanych (+1,87%) oraz w segmencie sprzedaży odręcznej (+3,99%). Natomiast w przypadku leków pełnopłatnych na receptę nastąpił spadek cen o 1,06%. 

Średnia marża apteczna w grudniu 2013r. wyniosła 27,83% i była wyższa od marży w analogicznym okresie 2012r. o 1,18 pp. W porównaniu do listopada br. marża wzrosła o 0,33 pp. 

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w grudniu była o 49,79 mln PLN większa niż w analogicznym miesiącu ub. r. Sprzedaż leków refundowanych była wyższa o 43,77 mln PLN, a leków pełnopłatnych o 6,45 mln PLN. Spadła natomiast o 2,31 mln PLN wielkość sprzedaży odręcznej o 2,31 mln PLN. W porównaniu do listopada 2013r. cały rynek zanotował wzrost wartości sprzedaży o 213,98 mln PLN. Sprzedaż odręczna osiągnęła wzrost o 144,99 mln PLN, leki refundowane zwiększyły swoją wartość o 52,72 mln PLN, a leki pełnopłatne wzrosły w tym samym czasie o 18,28 mln PLN. Rok 2013 statystyczna apteka zamknęła wartością sprzedaży większą o 99 tys. PLN (+5,10%) niż w roku 2012. Wzrost ten wynikał zarówno z wyższych cen (+2,10%) i marży (0,92 pp), jak również mniejszej liczby działających – w skali roku – aptek (mimo, iż na koniec roku 2013 liczba aptek była większa niż w grudniu 2012 roku). Wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec 2013 roku wyniosła 27,7 mln PLN i była wyższa o 4,6% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2012r. Natomiast wartość refundacji leków na koniec 2013 r. wyniosła 7,1 mld PLN, tj. o 2,6% więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok. 

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski