PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za czerwiec 2013

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w czerwcu br. wyniosła 159,5 tys. PLN i była niższa o 2,74% od wartości sprzedaży w czerwcu ub. r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 173 mln PLN i była mniejsza o 3,33% od sprzedaży osiągniętej w analogicznym okresie 2012r. 

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki po raz pierwszy w tym roku zanotowała niższą sprzedaż względem wyników osiągniętych w analogicznym okresie 2012r. W porównaniu do czerwca ub. r. sprzedaż statystycznej apteki wzrosła jedynie w segmencie sprzedaży odręcznej (+4,80%). Pozostałe segmenty rynku zanotowały spadek sprzedaży. Segment leków pełnopłatnych na receptę spadł o 2,00%, a w przypadku leków refundowanych sprzedaż była niższa o 9,83%, co w efekcie spowodowało zmniejszenie sprzedaży całego rynku. Natomiast w porównaniu do maja br. statystyczna apteka wykazała nieznaczny spadek sprzedaży (-0,31%). Względem poprzedniego miesiąca sprzedaż była niższa w segmentach sprzedaży odręcznej (-2,22%) oraz w segmencie leków pełnopłatnych wydawanych na receptę (-1,12%). Wyższą sprzedaż niż przed miesiącem osiągnął jedynie segment leków refundowanych (+2,24%). Nie wystarczyło to jednak na osiągnięcie lepszego wyniku niż przed miesiącem.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w czerwcu 2013r. wyniosła 16,48 PLN. Była ona mniejsza zaledwie o 0,22% niż przed miesiącem. Niższa była również średnia cena w porównaniu do analogicznego okresu ub. r. (-0,89%). Względem czerwca 2012r. ceny spadły w segmencie leków refundowanych, a wzrosły w pozostałych segmentach. Cena leków refundowanych była mniejsza zaledwie o 0,12%, ale wystarczyło to, aby średnia cena sprzedaży była niższa niż przed rokiem. Cena w sprzedaży odręcznej wzrosła o 2,21%, a leków pełnopłatnych o 2,71%. W porównaniu do maja br. sytuacja była odwrotna – nastąpił wzrost cen w segmencie leków refundowanych (+1,11%). Natomiast spadły ceny produktów dostępnych w sprzedaży odręcznej (-1,63%) oraz leków pełnopłatnych (-1,45%).

Średnia marża apteczna w czerwcu 2013r. wyniosła 27,16% i była wyższa od marży w analogicznym okresie 2012r. o 1,34 pp. Natomiast marża względem poprzedniego miesiąca br. wzrosła o 0,17 pp. 

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w czerwcu była o 74,8 mln PLN mniejsza niż w analogicznym miesiącu ub. r. Natomiast względem maja br. wartość sprzedaży zmalała w mniejszym stopniu, bo o 6,8 mln PLN. Za spadek wartości rynku odpowiada w obydwu przypadkach głównie słabsza sprzedaż leków refundowanych. Mimo słabszego wyniku czerwca pierwsze półrocze br. zamknęło się  sprzedażą o 726 mln PLN większą niż analogiczny okres ub. r. Rynek wzrósł w tym okresie o 5,59%. Prognoza sprzedaży dla rynku aptecznego na koniec 2013 roku zakłada wzrost nieco niższy, bo o 4,1% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2012r. Wartość rynku wyniesie na koniec br. 27,6 mld PLN. Szacunkowa wartość refundacji leków na koniec 2013 r. wyniesie prawie 7,2 mld PLN, tj. o 3,5% więcej niż jej wartość refundacji za poprzedni rok (spadek prognozy o 1,0 pp względem poprzedniego raportu).

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski