PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za październik 2012

 

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w październiku br. wyniosła 179,7 tys. PLN i była niższa o 1,18% od wartości sprzedaży za październik 2011r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 451 mln PLN i była o 0,58% niższa niż w analogicznym okresie 2011 r.
Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki ponownie była niższa (tym razem tylko nieznacznie) względem analogicznego okresu 2011r. O spadku wartości sprzedaży statystycznej apteki zdecydowała, podobnie jak w poprzednich miesiącach słabsza sprzedaż leków refundowanych.  W październiku sprzedaż tych leków była mniejsza o 16,22% (-12,86 tys. PLN) względem października ub. r. Natomiast wobec września br. wartość sprzedaży leków refundowanych wzrosła o 15,49% (+8,91 tys. PLN). Produkty dostępne w sprzedaży odręcznej w porównaniu do października 2011r. zwiększyły wartość sprzedaży o 6,44% (+4,40 tys. PLN), a względem poprzedniego miesiąca br. ich wartość wzrosła o 11,09% (+7,26 tys. PLN). Natomiast leki pełnopłatne wydawane na receptę w porównaniu do października ub. r. osiągnęły wzrost wartości sprzedaży o 18,48% (+6,33 tys. PLN), a wobec września br. wzrosły o 16,30% (+5,68 tys. PLN). 
Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w październiku 2012r. wyniosła 16,42 PLN i była wyższa o 1,64% niż przed miesiącem. W porównaniu do analogicznego okresu z 2011r. średnia cena wzrosła o 0,09%. 
Względem października ub. r. ceny spadły w segmencie leków refundowanych (-1,06%) oraz leków pełnopłatnych na receptę (-1,98%). Natomiast w segmencie sprzedaży odręcznej ceny wzrosły o 6,88% wobec analogicznego okresu ub. r.  Natomiast w porównaniu do września br. ceny wzrosły we wszystkich segmentach rynku. Cena sprzedaży odręcznej wzrosła o 1,17%, leków pełnopłatnych na receptę o 0,38%, a leków refundowanych o 0,06%. Średnia marża apteczna w październiku 2012r. wyniosła 27,05% i była niższa od marży w analogicznym okresie ub. r. o 0,29 pp. Również wobec  września br. marża spadła (-0,27 pp). 
Wartość sprzedaży rynku aptecznego w październiku była o 290 mln PLN większa niż przed miesiącem i o 14 mln PLN mniejsza niż w analogicznym miesiącu ub. r. Spadek wartości sprzedaży wobec analogicznego okresu ub. r. to kolejny miesiąc tendencji spadkowej trwającej od lipca br. Rynek po dziesięciu miesiącach br. jest mniejszył o 877 mln PLN  (-3,91%) wobec analogicznego okresu ub. r. Od początku bieżącego roku wartość sprzedaży leków refundowanych wykazuje tendencję spadkową. Do października br. wartość sprzedaży tego segmentu była niższa o 19,77% niż w porównywanym  okresie 2011r. To spadek aż 1 978 mln PLN. Głównie z powodu wyników tego segmentu rynek w 2012 r. wykazuje tendencję spadkową. Średnia cena leków jw okresie od stycznia do października 2012 r. była tylko o 0,12 PLN większa niż w 2011r. Uśrednione ceny za 10 miesięcy br. dla leków refundowanych i leków pełnopłatnych na recepte są niższe niż w analogicznym okresie ub. r. Podobnie i marże są na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznych (wzrosły w badanym okresie tylko o 0,01%). Również i w tym przypadku nastąpił spadek marż w segmencie leków refundowanych (-2,20%). 
Obecnie dla rynku aptecznego szacuje się, iż rok 2012 zamknie się kwotą 26,6 mld PLN, tj. ok. 4-6% mniejszą niż w ub. r. Natomiast w przypadku refundacji prognoza ta zakłada, iż na koniec roku osiągnie ona wartość 7,1 mld PLN, czyli o 17-19% mniejszą niż w 2011r. Ostatnie dwa miesiące br. mogą jedynie nieznacznie skorygować wynik, ale nie zmienią już sytuacji na rynku, którego wartość sprzedaży będzie mniejsza niż w roku ubiegłym.
Opracował: Włoczkowski Adam

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski