CENTRALNY REJESTR OSÓB UPRAWNIONYCH DO WYKONYWANIA ZAWODU MEDYCZNEGO

26 marca 2024 r. weszła w życie ustawa o niektórych zawodach medycznych. Określa ona zasady wykonywania 15 zawodów medycznych, w tym technika farmaceutycznego. Omawia także reguły ustawicznego rozwoju zawodowego i odpowiedzialności zawodowej dla wyszczególnionych zawodów medycznych. Regulacja ma na celu „wprowadzenie mechanizmu mającego zapewnić dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom w danym zawodzie. Rejestr umożliwia złożenie w formie elektronicznej wniosku o wpis do rejestru. Wymagane jest posiadanie … Czytaj dalej CENTRALNY REJESTR OSÓB UPRAWNIONYCH DO WYKONYWANIA ZAWODU MEDYCZNEGO