Informacja Prezesa Urzędu z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie publikacji Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Załącznik Nr 1  do obwieszczenia obejmuje produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w ramach procedury narodowej oraz procedur europejskich, których łączna liczba wynosi 10 197 produktów. Załącznik Nr 2 obejmuje produkty lecznicze dopuszczone do obrotu przez Komisję […]

czytaj dalej >>
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski