Drodzy Farmaceuci, Koleżanki i Koledzy,

jest mi niezmiernie miło poinformować, że już po raz piąty polscy farmaceuci będą mieli możliwość pogłębiania specjalistycznej klinicznej wiedzy w hiszpańskich uniwersyteckich aptekach szpitalnych w ramach Międzynarodowego Programu Staży Zawodowych dla polskich farmaceutów organizowanego przez Naczelną Izbę Aptekarską we współpracy z Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria.

Realizacja dotychczasowych edycji umożliwiła piętnastu farmaceutom – kierownikom aptek szpitalnych, doktorom nauk farmaceutycznych oraz młodym magistrom farmacji interdyscyplinarne, praktyczne szkolenia z zakresu m.in konsultacji pacjentów na oddziale, terapii monitorowanej stężeniem leku we krwi czy racjonalnej antybiotykoterapii w szpitalu.

Jestem przekonana, że w obliczu tak dynamicznie toczących się w Polsce zmian legislacyjnych, w tym wejścia w życie 16 kwietnia br. ustawy o zawodzie farmaceuty, która zdefiniowała opiekę farmaceutyczną jako świadczenie zdrowotne i jednoznacznie określiła rolę farmaceuty szpitalnego i klinicznego w systemie ochrony zdrowia, zdobycie przez kolejną grupę farmaceutów praktycznej, klinicznej wiedzy, jest bez wątpienia bardzo cenne i niewątpliwie przyczyni się do dynamiczniejszego rozwoju tej dziedziny farmacji w naszym kraju.

Serdecznie zapraszam do udziału w nadchodzącej rekrutacji!

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Ruszamy z kolejną edycją zagranicznych szkoleń dedykowanych farmaceutom szpitalnym i klinicznym. W dobie trwającej pandemii COVID-19, braków kadry medycznej i stale niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa, rola farmaceutów w systemie ochrony zdrowia jeszcze nigdy nie była tak mocno uwypuklona. Biorąc pod uwagę liczne zmiany prawne dotyczące naszego sektora, poszerzanie uprawnień farmaceutów, które umożliwi aktywne wsparcie systemu, z pewnością będzie dotyczyć również obszaru lecznictwa zamkniętego (szpitale). Aby sprostać stawianym nam w przyszłości zadaniom niezbędne są praktyczna wiedza, dobre wzorce i motywacja do działania. Udział w programie zapewnia możliwość spojrzenia na pracę farmaceuty szpitalnego i klinicznego z dużo szerszej perspektywy, która uwzględnia szczegółowy zakres wykonywanych obowiązków i określa ramy dla pracy farmaceuty w szpitalu. 

Zapraszam do rekrutacji zmotywowanych farmaceutów.

Katarzyna Gancarz
Kierownik Programu
Tłumacz medyczny j. hiszpańskiego

Termin: kwiecień 2022
Liczba miejsc: 1

Termin: maj 2022
Liczba miejsc: 1

Termin: maj 2022
Liczba miejsc: 2

Miejsce stażu

Szpital Uniwersytecki w Elche
Szpital Uniwersytecki w Elche
Szpital Uniwersytecki na Majorce
Szpital Uniwersytecki na Majorce

Termin stażu

kwiecień 2022
maj 2022
maj 2022
maj 2022

Farmaceuta

OIA w Krakowie
Wielkopolska OIA w Poznaniu
Śląska OIA w Katowicach
OIA w Warszawie

(…) Staż w hiszpańskiej aptece szpitalnej był dla mnie bardzo cennym doświadczeniem. Pozwolił mi spojrzeć na zawód farmaceuty z innej perspektywy. Mogłam zobaczyć, jak w praktyce farmaceuta może wykorzystać swoją wiedzę zdobytą na studiach. W Hiszpanii farmaceuta stanowi część zespołu terapeutycznego, ma wgląd w historię choroby pacjenta, badania laboratoryjne, ma również możliwość zlecenia badań, jeśli uzna to za uzasadnione. Obecność farmaceuty w procesie leczenia pacjenta jest zauważalna, co bardzo przekłada się na bezpieczeństwo stosowanej farmakoterapii. Mam nadzieję, że również w Polsce rola farmaceuty zacznie być nieco inaczej postrzegana, a potencjał farmaceutów odpowiednio wykorzystany.” – mgr farm. Anna Grzywa, Aptekarz Polski 190 (168e)

” (…) pozycja farmaceutów klinicznych w hiszpańskim systemie ochrony zdrowia jest zdefiniowana i wyraźnie osadzona w realiach. Zrozumienie dla ich pracy, objawiające się odpowiednim poziomem zatrudnienia w podmiotach leczniczych, przedkłada się na wysoką jakość świadczonych usług, którą doceniają zarządzający oraz klinicyści. System uzyskiwania specjalizacji, działający na zasadzie 4-letniej rezydentury nadzorowanej przez farmaceutów-praktyków, pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności oraz na wybór dziedziny farmacji klinicznej, w której przyszły specjalista podejmie pracę. Wąskie wyspecjalizowanie farmaceutów klinicznych do pracy w określonym oddziale szpitalnym daje widoczne korzyści praktyczne i wydaje się, że jest to kierunek, którym powinna podążać polska farmacja kliniczna” dr n. farm. Katarzyna Regulska, Aptekarz Polski 179 (159e)

„Głównym hasłem przewodnim Hiszpańskiej Farmacji Szpitalnej SEFH (Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria) jest „Juntos llegamos más lejos” co oznacza „Razem idziemy dalej. Myślę, że jest to również bardzo odpowiednie motto dla Polskich Farmaceutów Szpitalnych. Jeśli będziemy dążyć do celu RAZEM, to również i MY, Polscy Farmaceuci Szpitalni pójdziemy dalej. Bardzo cieszę się, że mogłam choć tak krótką chwilę spędzić w Szpitalu Uniwersyteckim w Elche, ponieważ dla mnie jest to ważne i niezapomniane doświadczenie, które z pewnością będzie miało wpływ na dalszą ścieżkę zawodową. To wspaniała przygoda, którą polecam każdemu, kto nie boi się wyzwań!” – mgr farm. Agnieszka Fenig, Aptekarz Polski 180 (158e)

„Staż to niesamowita ilość wiedzy i doświadczenia, których nie przeczyta się w żadnej książce”.

Uczestnik programu 2022,

„Staże zagraniczne to najlepsza opcja nauki. Pracodawcy chcą pracować z ludźmi, którzy mają wiedzę i doświadczenie”.

Uczestnik programu 2022,

 „Niezwykle cenna wiedza w zakresie farmacji klinicznej, technologii dystrybucji leków, pracy farmaceuty w POZ, współpracy z oddziałem transplantologii”.

Uczestnik programu 2021,

„W chwili obecnej to jedyna droga żeby pokazać prawdziwy obraz farmacji szpitalnej, która stanowi wzór do naśladowania dla naszej polskiej farmacji szpitalnej.”

Uczestnik programu 2021,

„Staż motywuje do wdrożenia opieki farmaceutycznej w najbliższym otoczeniu”.

Uczestnik programu 2019,

„Staż zmotywował mnie jeszcze bardziej do poszerzania swojej wiedzy z zakresu opieki farmaceutycznej oraz farmakoterapii”.

Uczestnik programu 2019,

Staż pozwolił mi zdobyć nową wiedzę i umiejętności”.

Uczestnik programu 2018,

„Niezwykle rozwijające doświadczenie, zawierające wiele aspektów klinicznych”.

Uczestnik programu 2018,

„Staż pełni świetną rolę!! ! Polecam wszystkim farmaceutom szpitalnym”.

Uczestnik programu 2017,

„Jest ogromną szansą dla jednostek na poznanie zupełnie innego systemu prowadzenia apteki szpitalnej”.

Uczestnik programu 2017,

mgr farm. Katarzyna Gancarz
Kierownik Programu
Naczelna Izba Aptekarska
email: katarzyna.gancarz@nia.org.pl
tel.: +48 695 328 614
LinkedIn: katarzynagancarz
facebook
Strona korzysta z zasobów www.flaticon.com/authors/freepik
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski