Medal im. prof. Bronisława Koskowskiego, TytułStrażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego

Medal im. prof. Bronisława Koskowskiego prof. Bronisław Koskowski Wielka Pieczęć Aptekarstwa Polskiego „Regulaminu przyznawania „Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego” i tytułu „Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego” Na czele Medalu „Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego” i Tytułu „Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego” stoi Kapituła, której zadaniem jest strzec honoru Medalu i Tytułu. Członkami Kapituły Medalu i Tytułu mogą być tylko obywatele polscy. Kapitułę Medalu i Tytułu tworzą Kanclerz Medalu i Tytułu, […]

czytaj dalej >>

Mecenas Samorządu Aptekarskiego

Regulamin Wyróżnienia Mecenas Samorządu Aptekarskiego Regulamin Wyróżnienia „MECENAS SAMORZĄDU APTEKARSKIEGO”, Naczelna Rada Aptekarska ustanawia regulamin wyróżnienia „MECENAS SAMORZĄDU APTEKARSKIEGO” § 1. Wzór wyróżnienia „ MECENASA SAMORZĄDU APTEKARSKIEGO”, określony jest w załączniku do regulaminu. § 2. 1. Wyróżnienie przyznaje Naczelna Rada Aptekarska na wniosek Prezydium NRA, Naczelnego Sądu Aptekarskiego, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, bądź na wniosek członka […]

czytaj dalej >>
Show Buttons
Hide Buttons