Mecenas Samorządu Aptekarskiego

Regulamin Wyróżnienia Mecenas Samorządu Aptekarskiego Regulamin Wyróżnienia „MECENAS SAMORZĄDU APTEKARSKIEGO”, Naczelna Rada Aptekarska ustanawia regulamin wyróżnienia „MECENAS SAMORZĄDU APTEKARSKIEGO” § 1. Wzór wyróżnienia „ MECENASA SAMORZĄDU APTEKARSKIEGO”, określony jest w załączniku do regulaminu. § 2. 1. Wyróżnienie przyznaje Naczelna Rada Aptekarska na wniosek Prezydium NRA, Naczelnego Sądu Aptekarskiego, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, bądź na wniosek członka […]

czytaj dalej >>
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski