Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich – dot. oznaczenia „P-EB”.

Projekt 8.07.08 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia ………………………….. 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr 97, poz. 646, Nr 247, […]

czytaj dalej >>

Biuletyn Naczelnej Rady Aptekarskiej nr V/1/2008.

          Szanowni Państwo!   z przyjemnością zawiadamiam, że ukazał się Biuletyn Naczelnej Rady Aptekarskiej nr V/1/2008.  Edycja bieżącego numeru Biuletynu NRA ukazała się w formie elektronicznej. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorz Kucharewicz BIULETYN Naczelnej Rady Aptekarskiej nr V/1/2008 <-czytaj więcej w formacie pdf. (450 kb) Naczelna Izba Aptekarska Redakcja Biuletynu Naczelnej Rady Aptekarskiej 00-238 Warszawa, […]

czytaj dalej >>

Biuletyn Naczelnej Rady Aptekarskiej nr V/1/2008

Biuletynu Naczelnej Rady Aptekarskiej nr V/1/2008 do pobrania w formacie pdf. (450kb) -> http://www.nia.org.pl/dat/magazyn/BiuletynNRAV_01_2008.pdf DI NRA (mg)

czytaj dalej >>

Ukazał się kolejny Biuletyn Naczelnej Rady Aptekarskiej nr 20/IV/2007 oraz kolejny nr 10 (20) październik 2007 Aptekarza Polskiego – Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Szanowni Państwo! Z przyjemnością zawiadamiamy, że ukazał się kolejny Biuletyn Naczelnej Rady Aptekarskiej nr 20/IV/2007 oraz numer 10 (20) październik 2007 Aptekarza Polskiego – Pisma Naczelnej Izby Aptekarskie. Aptekarz Polski – Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej zawiera treści przeznaczone dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub farmaceutów. Pismo wysyłane jest bezpłatnie do aptek i hurtowni farmaceutycznych. Koszty druku i pocztowej dystrybucji pisma ponosi Wydawca […]

czytaj dalej >>

Biuletyn Naczelnej Rady Aptekarskiej nr IV/20/2007

Całość Biuletynu Naczelnej Rady Aptekarskiej nr IV/20/2007 do pobrania w formacie pdf. -> http://www.nia.org.pl/dat/magazyn/BiuletynNRA_2007_IV_20.pdf

czytaj dalej >>

Z korespondencji Naczelnej Izby Aptekarskiej …

Korespondencja z Prezesem NFZ dot. przyjęcia przez OW NFZ za podstawę rozliczeń refundacyjnych w zakresie kategorii dostępności informację zamieszczoną w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskie lub Biuletynie Informacji Publicznej URPL,WMiPL wraz z uwzględnieniem daty publikacji. Pytanie do Prezesa NFZ <- format pdf. Odpowiedź do Prezesa NRA <- format pdf. oraz  Korespondencja z Ministrem Zdrowia dot. uprawnień do bezpłatnych leków przysługujących inwalidom wojennym, […]

czytaj dalej >>

Ukazał się kolejny Biuletyn Naczelnej Rady Aptekarskiej nr 19/IV/2007 oraz kolejny nr 7-9 (17) lipiec-wrzesień 2007 Aptekarza Polskiego – Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Szanowni Państwo! Z przyjemnością zawiadamiamy, że ukazał się kolejny Biuletyn Naczelnej Rady Aptekarskiej nr 19/IV/2007 oraz numer 7-9 (17) lipiec-wrzesień 2007 Aptekarza Polskiego – Pisma Naczelnej Izby Aptekarskie.   Aptekarz Polski – Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej zawiera treści przeznaczone dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub farmaceutów. Pismo wysyłane jest bezpłatnie do aptek i hurtowni farmaceutycznych. Koszty druku i pocztowej dystrybucji […]

czytaj dalej >>

Biuletyn Naczelnej Rady Aptekarskiej nr IV/19/2007

Całość Biuletynu Naczelnej Rady Aptekarskiej nr IV/18/2007 do pobrania w formacie pdf. -> http://www.nia.org.pl/dat/magazyn/BiuletynNRA_19IV2007.pdf

czytaj dalej >>

Ukazał się kolejny nr 4 (14) kwiecień 2007 Aptekarza Polskiego – Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz Biuletyn NRA.

Szanowni Państwo! Z przyjemnością zawiadamiamy, że ukazał się kolejny numer 4 (14) kwiecień 2007 Aptekarza Polskiego – Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz Biuletyn Naczelnej Rady Aptekarskiej nr 18/IV/2007. Pismo wysyłane jest bezpłatnie do aptek i hurtowni farmaceutycznych. Koszty druku i pocztowej dystrybucji pisma ponosi Wydawca (NIA) . Jeśli do Państwa apteki nie dochodzi Aptekarz Polski, to prosimy o poinformowanie o tym fakcie redakcję pisma, podając nazwę […]

czytaj dalej >>
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski