PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za sierpień 2019

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w sierpniu 2019 r. wyniosła 201 tys. PLN i była o 6.3% niższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 842 mln PLN i była wyższa o 2.27% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku. Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w sierpniu 2019 r. zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów. Dla produktów refundowanych sprzedaż […]

czytaj dalej >>

PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za lipiec 2019

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w lipcu 2019 r. wyniosła 215 tys. PLN i była o 7.5% wyższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 3 047 mln PLN i była wyższa o 7.13% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku. Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w lipcu 2019 r. zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów. Dla produktów refundowanych sprzedaż […]

czytaj dalej >>

PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za czerwiec 2019

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w czerwcu 2019 r. wyniosła 200 tys. PLN i była o 3.8% niższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 844 mln PLN i była wyższa o 1.9% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku. Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w czerwcu 2019 r. zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla segmentu produktów pełnopłatnych i sprzedaży odręcznej. Dla […]

czytaj dalej >>

PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za maj 2019

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w maju 2019 r. wyniosła 208 tys. PLN i była o 0.5% niższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 970 mln PLN i była wyższa o 13.3% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku. Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w maju 2019 r. zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów produktów. Dla produktów w sprzedaży […]

czytaj dalej >>

PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za kwiecień 2019

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w kwietniu 2019 r. wyniosła 209 tys. PLN i była o 3.0% niższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 995 mln PLN i była wyższa o 13.6% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku. Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w kwietniu 2019 r. zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów produktów. Dla produktów w sprzedaży […]

czytaj dalej >>

PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za marzec 2019

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w marcu 2019 r. wyniosła 215.5 tys. PLN i była o 2.4% wyższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła ponad 3 103 mln PLN i była niższa o 0.3% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku. Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w marcu 2019 r. zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów produktów. Dla produktów […]

czytaj dalej >>

PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za luty 2019

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w lutym 2019 r. wyniosła 210.5 tys. PLN i była o 7.1% niższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła ponad 3 052 mln PLN i była większa o 8.4% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku. Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w lutym 2019 r. zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów produktów. Dla produktów […]

czytaj dalej >>

PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za styczeń 2019

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w styczniu 2019 r. wyniosła 226,5 tys. PLN i była o 5,8% większa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła ponad 3306 mln PLN i była większa o 11,4% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku. Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w styczniu 2019 r. zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów produktów. Dla produktów […]

czytaj dalej >>

PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za grudzień 2018

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w grudniu wyniosła 214 tys. PLN i była o 4,4% mniejsza od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła ponad 3 137 mln PLN i była większa o prawie 10,5% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku. Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w grudniu zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla segmentu produktów w sprzedaży odręcznej o 13,8%. Dla […]

czytaj dalej >>
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).