Komunikat GIF dotyczący dostaw produktów leczniczych do pacjenta. Komunikat Ministra Zdrowia dla podmiotów leczniczych. Leczenie szpitalne

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego Dotyczący dostaw produktów leczniczych do Pacjenta  w ramach Leczenie szpitalne – programy lekowe oraz Leczenie szpitalne – chemioterapia w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii Zgodnie z art. 106 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019, poz. 499 z późn. zm.) apteka szpitalna może zaopatrywać w leki Pacjentów włączonych do terapii w ramach programów lekowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. […]

czytaj dalej >>

Solidarność personelu medycznego i służb publicznych w walce w koronawirusem

Drodzy Farmaceuci, w tej trudnej dla całego społeczeństwa sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, potrzeba jedności personelu medycznego i służb publicznych jest szczególnie istotna. Aby nasze wspólne wysiłki szybciej i sprawniej przyniosły zamierzone rezultaty, zwracamy się do Was z prośbą o obsługę w aptekach – w miarę możliwości poza kolejnością – pracowników służb medycznych, służb mundurowych i pracowników socjalnych. Osoby uprawnione do takiej obsługi powinny mieć przy sobie […]

czytaj dalej >>

Kolejna dostawa środków ochrony osobistej dla aptek

W ramach działań podjętych we współpracy z Naczelną Izbą Aptekarską, Ministerstwo Zdrowia zakupiło i nieodpłatnie przekazało do wszystkich aptek i punktów aptecznych w kraju, kolejną partię środków ochrony osobistej dla pracowników aptek. W ramach inicjatywy każda apteka w Polsce na użytek własny powinna otrzymać: 10 litrów płynu dezynfekującego Trisept Max (producent: Polfa Tarchomin) 100-200 par rękawic ochronnych 100-150 masek ochronnych.   To już druga partia bezpłatnych środków ochronnych. […]

czytaj dalej >>

Komunikat Prezesa URPL z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro używanych w diagnostyce zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

KOMUNIKAT PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro używanych w diagnostyce zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych informuje, że wszystkie testy używane w diagnostyce zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 są wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro i podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. […]

czytaj dalej >>

Podziękowania dla pracowników medycznych

List Przewodniczącego Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie do pracowników medycznych        

czytaj dalej >>

Zawody medyczne apelują o objęcie ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków !

  APEL samorządów zawodów medycznych z dnia 1 kwietnia 2020 r.  do Prezesa Rady Ministrów  o objęcie personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków Samorządy zawodów medycznych apelują do Prezesa Rady Ministrów o zapewnienie na koszt państwa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków personelu medycznego udzielającego wszelkich świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii, w przypadku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, doznania uszczerbku na zdrowiu lub poniesienia […]

czytaj dalej >>

Schemat dystrybucji produktu leczniczego Arechin. Informacja dla farmaceutów

Informacja dla farmaceutów w związku z umieszczeniem leku Arechin w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia  z dnia 1 kwietnia 2020 w sprawie ograniczenia w wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta i koniecznością zapewnienia jego dostępności dla pacjentów stosujących lek w dotychczasowych wskazaniach (obowiązuje od 2 kwietnia 2020, do odwołania). Obwieszczenie Ministra Zdrowia do pobrania.  SCHEMAT DYSTRYBUCJI LEKU DO PACJENTÓW W APTEKACH i PUNKTACH APTECZNYCH: Pacjenci będą mogli zakupić lek tylko na podstawie wystawionej przez lekarza recepty z odpłatnością refundacyjną […]

czytaj dalej >>

Wytyczne konsultanta krajowego ds. chorób zakaźnych dla maseczek

Wytyczne znajdują się w poniższym dokumencie.

czytaj dalej >>

Komunikat w sprawie przekazywania uzgodnionego zestawienia zbiorczego z użyciem podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego

Naczelna Izba Aptekarska przypomina, że przekazywanie do wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia uzgodnionego zestawienia zbiorczego w postaci elektronicznej może być wykorzystane z użyciem podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP.  W przypadku potwierdzenia zestawienia zbiorczego z użyciem podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP nie jest wymagane przekazanie dokumentu papierowego do oddziału NFZ. Powyższe ma na celu skrócenie czasu przekazywania aptekom środków finansowych przez Narodowy Fundusz […]

czytaj dalej >>
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski