Informacja z posiedzenia Naczelnej Rady Aptekarskiej w dniu 1 marca 2016 roku

   1 marca 2016 roku  odbyło się w Warszawie  posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej, które prowadziła Elżbieta Piotrowska -Rutkowska, prezes NRA.
Program pierwszej części posiedzenia obejmował blok zagadnień dotyczących finansów Naczelnej Izby Aptekarskiej, w tym:

czytaj dalej >>

Uchwała Nr VII/26/2016 VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 31 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia wniosków programowych dotyczących działalności samorządu aptekarskiego.

Uchwała Nr VII/26/2016 VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 31 stycznia 2016 r.
w sprawie uchwalenia wniosków programowych dotyczących działalności samorządu aptekarskiego  
Na podstawie art. 37 pkt 2 w zw. z art. 35 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.

czytaj dalej >>

11 lutego Światowy Dzień Chorego – list mgr Piotra Klimy – Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski

 
Drogie Koleżanki i Szanowni Koledzy Farmaceuci
 
„ Człowiek rozwija się przez bezinteresowny dar z samego siebie ”  –  św. Jan Paweł II
11 lutego we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes każdego roku obchodzimy Światowy Dzień Chorego. To dzięki św. Janow

czytaj dalej >>

List Pani Prezes NRA do członków samorządu aptekarskiego.

30 stycznia 2016 roku VII Krajowy Zjazd Aptekarzy powierzył mi w drodze wyboru funkcją prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej.

czytaj dalej >>

Pismo Prezesa NRA do Ministra Zdrowia w sprawie przestrzegania trybu ustawowych warunków ogłaszania aktów normatywnych oraz odpowiedź Ministra Zdrowia …

Naczelna Izba Aptekarska L.dz. D.381/2010 Warszawa, dnia 29 grudnia 2010 r.   Pani Ewa KOPACZMinister Zdrowia Szanowna Pani Minister ! W związku z opublikowaną na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia informacją o podpisaniu w dniach 22 i 23 grudnia 2010 roku przez Ministra Zdrowia następujących rozporządzeń: 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych; 2) z dnia […]

czytaj dalej >>

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych

PROJEKT z dnia 2.09.2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia ……………………….. 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. Rozporządzenie określa: 1) warunki i formy reklamy produktów leczniczych, w tym produktów leczniczych weterynaryjnych, kierowanej do publicznej wiadomości, do osób uprawnionych […]

czytaj dalej >>

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich – dot. oznaczenia „P-EB”.

Projekt 8.07.08 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia ………………………….. 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr 97, poz. 646, Nr 247, […]

czytaj dalej >>

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne

 Projekt ustawy o zmianie ustawy– Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustawplik w formacie htm. (51 kb).  ProjektU S T A W Az dnia . . . . . . . . . . 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw 1), 2) Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące […]

czytaj dalej >>

PROJEKT rozporządzenia MZ w sprawie recept lekarskich…

Projekt z dnia 24.07.2006 r. ROZPORZĄDZENIEMINISTRA ZDROWIA 1)z dnia ………. 2006 r.w sprawie recept lekarskich Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 i Nr 175, poz. 1461) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa: 1) sposób i tryb wystawiania recept lekarskich, zwanych dalej "receptami"; 2) wzór recepty uprawniającej do nabycia leku lub […]

czytaj dalej >>
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski