Naczelna Rada Aptekarska o projekcie nowelizacji Prawa farmaceutycznego

Naczelna Rada Aptekarska z uznaniem przyjmuje propozycje parlamentarnego zespołu ds. regulacji rynku farmaceutycznego, zawarte w projekcie nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne. Projekt zakłada przeniesienie na farmaceutów odpowiedzialności za prowadzenie aptek, co w praktyce oznacza powrót do tradycyjnej roli apteki, traktowanej jako placówki ochrony zdrowia, a nie sklepu oferującego sprzedaż leków. Projekt zakłada również ograniczenie do czterech liczby aptek prowadzonych przez jeden podmiot – jeśli dany podmiot prowadzi już […]

czytaj dalej >>

KOMUNIKAT – ZMIANA STANOWISKA PROKURATORA GENERALNEGO W SPRAWIE ZAKAZU REKLAMY APTEK I PUNKTÓW APTECZNYCH

W dotychczasowych stanowiskach PROKURATOR GENERALNY – Andrzej Seremet kwestionował zgodność art. 94a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne z art. 20 i art. 22 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, z art. 49 w zw. z art. 31 ust. 3 oraz z art. 54 ust. 1 w zw. z art

czytaj dalej >>

Życzenia Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej, prezesa NRA z okazji Dnia Aptekarza

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy
Dwudziesty szósty dzień września jest dla nas farmaceutów datą szczególną. Tego dnia obchodzimy zawodowe święto, nazywane Dniem Aptekarza. Dzień Aptekarza zbiega się z liturgicznym wspomnieniem Kosmy i Damiana, naszych świętych patron&oac

czytaj dalej >>

Uwaga – próby wyłudzenia danych wrażliwych od farmaceutów

W związku z anonimowymi telefonami otrzymywanymi przez aptekarzy, Naczelna Rada Aptekarska informuje, iż nie prowadzi działań mających na celu zbieranie bądź udostępnianie jakichkolwiek danych kontaktowych farmaceutów .

Wszelkie sugestie ze strony anonimowych rozmówców sugeruj

czytaj dalej >>

Lobbyści reprezentujący apteki sieciowe szykują grunt

Z dużym niepokojem przyjęliśmy stanowisko Pana Marcina Piskorskiego, prezesa Pharma.NET, który w artykule: „Wojna o apteki przenosi się teraz do sądów” (Rzeczpospolita, 29.07.2016) zarzuca Naczelnej Radzie Aptekarskiej,

czytaj dalej >>

Pani Prezes NRA dla Gazety Lekarskiej: Stawiam na pracę zespołową

Codziennie polskie apteki odwiedza 2 mln pacjentów. Codziennie aptekarze walczą, żeby zdobyć choć kilka opakowań np. leków przeciwzakrzepowych, a w tym czasie trwa ich nielegalny wywóz z Polski. Z Elżbietą Piotrowską-Rutkowską, prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej

czytaj dalej >>

Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej: reklama wprowadzająca pacjenta w błąd musi zniknąć

21.06.2016
17 czerwca br. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się pierwsze spotkanie z espołu ds. uregulowania reklamy leków, suplementów diety i innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych. W jego pracach uczestniczył Michał Byliniak – wiceprezes Naczelnej Rady A

czytaj dalej >>

Pismo Pani Prezes NRA do Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

Naczelna Izba Aptekarska L. dz. P-126/2016

 
Warszawa, dnia 15 marca 2016 r.
 
Pan Konstanty RADZIWIŁŁ Minister Zdrowia
 
 Szanowny Panie Ministrze
   W związku z brakiem spójności pomiędzy aktami prawnymi dotyczącymi obrot

czytaj dalej >>
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski