Wykaz aktów prawnych
(wraz z hiperłączami do dokumentów źródłowych*)
dotyczących m.in. aptek (ogólnodostępnych, szpitalnych, punktów aptecznych) oraz hurtowni farmaceutycznych

Stan prawny na 12.11.2019 r.

(zmiany – dział III, opis – dział IV)

DZIAŁ I Kodeks i Ustawy

1. Kodeks Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej 2012

NIA https://www.nia.org.pl/kodeks-etyki/

Izby aptekarskie

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1419)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1419/1

Prawo farmaceutyczne (tekst ujednolicony ISAP) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011261381/U/D20011381Lj.pdf

3.a) Ustawa z dnia 11 września 2019 r.

o zmianie Prawo Farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Art. 1)

(Dz. U. 2019 r. poz. 1905)
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1905/1

3.b) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie

niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Art. 4)

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1590)
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1590/1

3.c) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r.

o zmianie ustawy – Prawo Farmaceutyczne

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1542)
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1542/1

3.d) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r.

o zmianie Prawo Farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Art. 1)

(Dz. U. z 2019 r. poz. 959)
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/959/1

3.e) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo farmaceutyczne

(Dz. U. z 2019 r. poz. 499)
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/499/1

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych (tekst ujednolicony ISAP)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20042102135/U/D20042135Lj.pdf

4.a) Ustawa z dnia 11 września 2019 r.

o zmianie Prawo Farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Art. 2, Art. 6)

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1905)
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1905/1

4.b) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie

niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Art. 5)

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1590)
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1590/1

4.c) Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r.

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Art. 3)

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1394)
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1394

4.d) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(Dz. U. 2019 r. poz. 1373)
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1373/1

Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tekst ujednolicony ISAP)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000784/U/D20190784Lj.pdf

5.a) Ustawa z dnia 11 września 2019 r.

o zmianie Prawo Farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Art. 5)

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1905)
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1905/1

5.b) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie

niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Art. 4)

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1590)
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1590/1

5.c) Ustawa z dnia 16 maja 2019 r.

o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Art. 1)

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1096)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1096/1

5.d) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 784)
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/784/1

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst ujednolicony ISAP)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000852

6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

(Dz. U. z 2019 r. poz. 852)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/852/1

Ustawa o zaopatrzeniu inwalidów wojennych

i wojskowych oraz ich rodzin (tekst ujednolicony ISAP)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002193/U/D20172193Lj.pdf

7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2193)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/2193/1

Ustawa o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługującym

cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (tekst ujednolicony ISAP)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20062491824/U/D20061824Lj.pdf

8.a) Ustawa z dnia 29 października 2010 r.

o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

(Dz. U. z 2010 r. poz. 1465)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/s/225/1465/1

8.b) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.

o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługującym cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

(Dz. U. z 2006 r. Nr 249 poz. 1824)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2006/s/249/1824/1

Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001569

9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o weteranach działań poza granicami państwa
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1569)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1569/1


Ustawa o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (tekst ujednolicony ISAP)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000662/U/D20190662Lj.pdf

10.a) Ustawa z dnia 11 września 2019 r.

o zmianie Prawo Farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Art. 3)

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1905)
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1905/1

10.b) Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r.

o zmianie ustawy – Prawo Farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Art. 3)

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1375)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1375/1

Przepisy wprowadzające (tekst ujednolicony ISAP)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011261382/U/D20011382Lj.pdf

11. Ustawa z dnia 6 września 2001 r.

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

(Dz. U. z 2001 r. Nr 126 poz. 1382)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2001/s/126/1382/1

Ustawa o wyrobach medycznych (tekst ujednolicony ISAP)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000175/U/D20190175Lj.pdf

12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r.

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach medycznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 175)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/175/1

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst ujednolicony ISAP)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001252/O/D20191252.pdf

13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1252)
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1252/1

Przepisy wprowadzające

14. Ustawa z 24 kwietnia 2009 r.

Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia

(Dz. U. z 2009 r. Nr 76 poz. 641)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/76/641/1

Ustawa o działalności leczniczej (tekst ujednolicony ISAP)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002190/U/D20182190Lj.pdf

15.a) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r.

o zmianie Prawo Farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Art. 2)

(Dz. U. z 2019 r. poz. 959)
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/959/1

15.b) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r.

o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Art. 1)

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2219)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2219/1

15.c) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2190)
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2190/1

Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie

dyscypliny finansów publicznych (tekst ujednolicony ISAP)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001440/U/D20191440Lj.pdf

16. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1440)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1440/1

Ustawa – Prawo zamówień publicznych

17.a) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. –

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2020)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2020/1

17.b) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. –

Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2019/1

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst ujednolicony ISAP)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000537/U/D20190537Lj.pdf

18.a) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie

niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Art. 1)

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1590)
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1590/1

18.b) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(Dz. U. z 2019 r. poz. 537)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/537/1

Ustawa o zawodzie felczera (tekst ujednolicony ISAP)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19500360336/U/D19500336Lj.pdf

19. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie felczera

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2150)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2150/1

Ustawa o zdrowiu publicznym (tekst ujednolicony ISAP)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001492/U/D20181492Lj.pdf

20. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zdrowiu publicznym

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1492)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1492/1

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia (tekst ujednolicony ISAP)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000408/U/D20190408Lj.pdf

21.a) Ustawa z dnia 11 września 2019 r.

o zmianie Prawo Farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Art. 4)

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1905)
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1905/1

21.b) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie

niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Art. 9)

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1590)
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1590/1

21.c) Ustawa z dnia 16 maja 2019 r.

o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Art. 2)

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1096)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1096/1

21.d) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.

o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Art. 1)

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1515)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1515/1

21.e) Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (Art. 6 i Art. 8)

(Dz. U. z 2018 r. poz. 697)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/697/1

21.f) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

(Dz. U. z 2019 r. poz. 408)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/408/1

Ustawa o produktach biobójczych (tekst ujednolicony ISAP)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001926/U/D20151926Lj.pdf

22. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobójczych

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2231)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2231/1

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst ujednolicony ISAP)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000576/U/D20190576Lj.pdf

23. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

(Dz. U. z 2019 r. poz. 576)
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/576/1

Kwalifikacje zawodowe nabyte w UE (tekst ujednolicony ISAP)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002272/U/D20182272Lj.pdf

24. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2272)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2272/1

Ustawa o rezerwach strategicznych (tekst ujednolicony ISAP)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20102291496/U/D20101496Lj.pdf

25. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rezerwach strategicznych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1846)
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1846/1

Ustawa o produktach kosmetycznych

26. Ustawa z dnia 4 października 2018 r.

o produktach kosmetycznych

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2227)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2227/1

DZIAŁ II Obwieszczenia i rozporządzenia

1. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Ogłoszony: 2019-10-23

Obowiązuje: 2019-11-01

(Dz. Urz. Min. Zdr. 2019.88)

http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/88/

2. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2019 r.

w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Ogłoszony: 2019-11-08

Obowiązuje: 2019-11-15

(Dz. Urz. Min. Zdr. 2019.94)

http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/94/

3. Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 5 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Ogłoszony: 2019-06-05

Stan na: 2019-01-01

(Dz. Urz. Min. Zdr. 2019.44)

http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/44/

4.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2165)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2165/1

4.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2078)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2078/1

4.c) Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1889)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1889/1

5.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2108)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2108/1

5.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2008)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2008/1

6.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2096)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2096/1

6.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r.

w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

(Dz. U. z 2002 r. Nr 187 poz. 1565)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/187/1565/1

7.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2094)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2094/1

7.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych

(Dz. U. z 2008 r. Nr 57 poz. 347)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2008/s/57/347/1

8.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także egzaminu ze znajomości języka polskiego

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2081)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2081/1

8.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r.

w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także egzaminu ze znajomości języka polskiego

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1044)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1044/1

9.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2062)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2062/1

9.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów

(Dz. U. z 2017 r. poz. 516)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/516/1

10.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2035)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2035/1

10.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 r.

w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia

(Dz. U. z 2012 r. poz. 348)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/348/1

11.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2033)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2033/1

11.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego

(Dz. U. z 2005 r. Nr 122 poz. 1032)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/122/1032/1

11.c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r.

w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego.

(Dz. U. z 2002 r. Nr 126 poz. 1082)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/126/1082/1

12.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1987)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1987/1

12.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r.

w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1085)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1085/1

13.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1971)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1971/1

13.b) Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept

(Dz. U. z 2013 r. poz. 364)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/364/1

14.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1899)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1899/1

14.b) Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 5 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1267)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1267/1

15.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1745)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1745/1

15.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r.

w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1591)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1591/1

16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r.

w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1555)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1555/1

17.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1253)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1253/1

17.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

(Dz. U. z 2019 r. poz. 718)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/718/1

17.c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

(Dz. U. z 2019 r. poz. 436)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/436/1

17.d) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1773)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1773/1

17.e) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r.

w sprawie recept

(Dz. U. z 2018 r. poz. 745)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/745/1

18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 943)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/943/1

19. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1951)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1951/1

20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie minimalnych wymagań organizacyjno-technicznych dla Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1821)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1821/1

21.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1626)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1626/1

21.b) Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1109)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1109/1

22.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie

(Dz. U. z 2018 r. poz. 909)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/909/1

22.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r.

w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie

(Dz. U. z 2011 r. Nr 18 poz. 94)

RCL http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/18/94

23. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r.

w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych

(Dz.U. z 2018 r .poz.499)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/499/1

24. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne

(Dz.U. z 2018 r.poz.299)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/299/1

 1. 25.a)Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

z dnia z dnia 26 września 2019 r.

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1899)

ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001899

 1. 25.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r.

 2. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

 3. (DzU. z 2018 r.poz.281)

 4. RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/281/1

25.c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

(Dz.U. z 2017 r. poz.1061)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1061/1

26.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

(Dz.U.z 2017 r.poz. 2428)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2428/1

26.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r.

w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

(Dz.U. z 2010 r. Nr 204 poz.1353)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/s/204/1353

27. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2017 r.

w sprawie wzoru wniosku o dopuszczenie do obrotu surowca farmaceutycznego do sporządzania leków recepturowych w postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz wyciągów, nalewek farmaceutycznych, a także wszystkich innych wyciągów z konopi innych niż włókniste oraz żywicy konopi innych niż włókniste oraz szczegółowego zakresu danych i wykazu dokumentów objętych tym wnioskiem

(Dz.U. z 2017 r. poz.2337)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2337/1

28. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r.

w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych

Dz.U. z 2018 r. poz. 1591

ISAP http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001582

29. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

(Dz.U. z 2017 r. poz.1217)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1217/1

30.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

(DzU. z 2017 r. poz.1058)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1058/1

30.b) Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

(Dz.U. z 2017 poz.547)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/547/1

31.  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych z dnia 22 marca 2019 r. 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 759)

ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000759

32. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r.

w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli

(Dz.U. z 2017 r. poz. 885)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/0885/1

33. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

(DzU. z 2017 r. poz..509)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/509/1

34. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie wykazu substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalnego poziomu ich zawartości w produkcie leczniczym, stanowiącego ograniczenie w wydawaniu produktów leczniczych w ramach jednorazowej sprzedaży

(DzU. z 2016 r. poz.2189)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2189/1

35. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie realizacji zapotrzebowań oraz sporządzania leków w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 2360)

ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002360

36. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności

(Dz.U. z 2016 r. poz.1769)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1769/1

37. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2016 r.

w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania

(Dz.U. z 2016 r. poz.1179)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1179/1

38. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

(Dz.U. z 2016 r. poz.1128)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1128/1

39. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie uznawania praktyki zawodowej odbytej przez technika farmaceutycznego

(DzU. z 2016 r. poz.816)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/816/1

40. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”

(Dz.U. z 2015 r. poz.2098)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2098/1

41. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych

(DzU. z 2015 r. poz.481)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/481/1

42. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty

(Dz.U. z 2014 r. poz.765)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/765/1

43. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie sposobu i trybu przygotowania i uzgadniania komunikatów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego

(Dz.U. z 2013 r. poz.1478)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1478/1

44. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2013 r.

w sprawie wyznaczenia organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi

(Dz.U. z 2013 r. poz.698)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/698/1

45. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

(Dz.U. z 2013 r. poz665)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/665/1

46.a) – rozporządzenie nieobowiązujące – uchylona podstawa prawna

– nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna

47. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych oraz surowców wykorzystywanych do sporządzania leków recepturowych lub aptecznych

(Dz.U. z 2013 r. poz491)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/491/1

48. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r.

w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych

(Dz.U. z 2012 r. poz1259)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1259/1

49. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r.

w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej

(Dz. U. z 2012 r. poz489)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/489/1

50. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie inspekcji badań klinicznych

(Dz.U. z 2012 r. poz477)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/477/1

52. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1

(Dz. U. z 2012 r poz.236)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/236/1

53.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt

(Dz.U. z 2011 r. Nr 10 poz.56)

RCL http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/10/56

53.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r.

w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt

(Dz.U. z 2003 r. Nr 97, poz. .891)

RCL http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/97/891

54.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 204 poz.1352)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/s/204/1352/1

54.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

(Dz.U. z 2009 r. Nr 155 poz.1234)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/155/1234/1

54.c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r.

w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu poza aptecznego oraz punktach aptecznych

(Dz.U. z 2009 r. Nr 24 poz.151)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/24/151/1

55. Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 31 lipca 2009 r.

w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz wzoru orzeczenia o wyniku badań jakościowych pobranych próbek

(Dz.U. z 2009 r. Nr 129 poz. 1069)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/129/1069/1

56. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r.

w sprawie praktyki zawodowej w aptece

(Dz.U. z 2009 r. Nr 31 poz.215)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/31/215/1

57. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r.

w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu poza aptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych

(Dz.U. z 2009 r. Nr 21 poz. 118)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/21/118/1

58. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r.

w sprawie reklamy produktów leczniczych

(Dz. U. z 2008 r. Nr 210 poz.1327)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2008/s/210/1327/1

59. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007 r.

w sprawie wysokości opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego

(Dz.U. z 2007 r. Nr 150 poz.1072)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/s/150/1072/1

60. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2007 r.

w sprawie sposobu przeprowadzenia i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych

(Dz.U. z 2007 r. Nr 146 poz.1027)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/s/146/1027/1

61. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2007 r.

w sprawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych

(Dz.U. z 2007 r. Nr 24 poz.153)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/s/24/153/1

62. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2005 r.

w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście

(Dz.U. z 2005 r. Nr 189 poz.1603)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/189/1603/1

63.a) Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2005 r.

o sprostowaniu błędów

Dz.U. z 2005 nr 134 poz.1130

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/134/1130/1

63.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty

(Dz.U. z 2005 r. Nr 123 poz.1034)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/123/1034/1

63.c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2004 r.

w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”

(Dz. U. z 2004 r. Nr 136 poz.1458)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/s/136/1458/1

64. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r.

w sprawie szczegółowych uprawnień zawodowych felczera

(Dz. U. z 2005 r. Nr 45 poz.434)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/45/434/1

uznany za uchylony

66. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2004 r.

w sprawie produktów leczniczych będących przedmiotem pomocy humanitarnej

(Dz. U. z 2004 r. Nr 13 poz..115)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/s/13/115/1

uznany za uchylony

68. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów

(Dz.U. z 2003 r. Nr 65 poz.612)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/65/612/1

69. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2003 r.

w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal apteki zakładowej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności

(Dz. U. z 2003 r. Nr 65 poz.609)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/65/609/1

70.a) Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2003 r.

o sprostowaniu błędów

(Dz. U. z 2003 r . Nr 47 poz. 406)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/47/406/1

70.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r.

w sprawie składu i sposobu działania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu farmaceuty lub wykonywania ściśle określonych czynności ze względu na stan zdrowia

(Dz. U. z 2003 r. Nr 27 poz.232)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/27/232/1

71. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu składania sprawozdań z działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania lub przerabiania środków odurzających lub substancji psychotropowych, przywozu z zagranicy i wywozu za granicę środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów grupy I-R lub słomy makowej oraz obrotu hurtowego środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi

(Dz. U. z 2003 r . Nr 37 poz. 325)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/37/325/1

72. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r.

w sprawie sposobu prowadzenia rejestru farmaceutów.

(Dz. U. z 2002 r. Nr 219 poz.1845)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/219/1845/1

73. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej.

(Dz. U. z 2002 r. Nr 216 poz. 1831)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/216/1831/1

74. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2002 r.

w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać lokale aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej.

(Dz.U. z 2002 r. Nr 208 poz. 1770)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/208/1770/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania rejestru produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz struktury danych udostępnianych z tego rejestru

(Dz.U. z 2019 r. poz. 744)

ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000744

76. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r.

w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych.

(Dz. U. z 2002 r. Nr 187 poz. 1566)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/187/1566/1

77. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r.

w sprawie szczegółowych wymogów, jakimi powinien odpowiadać lokal apteki.

(Dz. U. z 2002 r. Nr 171 poz. 1395)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/171/1395/1

78. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r.

w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki

(Dz. U. z 2002 r. Nr 161 poz. 1338)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/161/1338/1

79. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r.

w sprawie danych wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną.

(Dz. U. z 2002 r. Nr 161 poz. 1337)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/161/1337/1

80. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2002 r.

w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

(Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 0989)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/113/989/1

81. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1992 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach dotyczących pozbawiania i zawieszania prawa wykonywania zawodu aptekarza z powodu niezdolności do wykonywania zawodu.

(Dz. U. z 1992 r. Nr 94 poz. 470)

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/1992/s/94/470/1

DZIAŁ III Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji

12 listopada 2019 r.

Dział I (ustawy)

a) Dodano:

linki do aktów jednolitych pod nazwą ustawy

b) Zmieniono:

pkt 3 a, b, c, d, e zmiana (D.U. 2019.0.1509) zamiast 3 a – d

pkt 4 a, b, c zmiana (D.U. 2019.0.1509) zamiast 4 a – b

pkt 5 a, b, c, d zmiana (D.U. 2019.0.1509) zamiast 5 a – c

pkt 10 a, b, c zmiana (D.U. 2019.0.1509) zamiast 10 a – b

pkt 17 a, b 2 zmiany (D.U. 2019.0.2019, 2020) zamiast 17

pkt 21 a, b, c, d, e, f zmiana (D.U. 2019.0.1509) zamiast 21 a – e

c) Poprawiono:

pkt 2 poprawa linków

pkt 12 poprawka na DU 2019.0.175

Dział II (rozporządzenia)

a) Dodano:

bz.

b) Zmieniono:

pkt 1 nowy (obw. MZ 2019.88)

pkt 2 nowy (obw. MZ 2019.94)

pkt 4 a, b, c zamiast 35 (D.U. 2019.0.2078, 2165)

pkt 5 a, b zamiast 9 (D.U. 2019.0.2108)

pkt 6 a, b zamiast 76 (D.U. 2019.0.2096)

pkt 7 a, b zamiast 56 (D.U. 2019.0.2094)

pkt 8 a, b zamiast 32 (D.U. 2019.0.2081)

pkt 9 a, b zamiast 24 (D.U. 2019.0.2062)

pkt 10 a, b zamiast 48 (D.U. 2019.0.2035)

pkt 11 a, b, c zamiast 62 (D.U. 2019.0.2033)

pkt 12 a, b zamiast 31 (D.U. 2019.0.1987)

pkt 13 a, b zamiast 43 (D.U. 2019.0.1971)

pkt 14 a, b zamiast 6 (D.U. 2019.0.1899)

zmiana numeracji

pkt 15 – 16 (dawne 4 – 5)

pkt 17 – 18 (dawne 7 – 8)

pkt 19 – 32 (dawne 10 – 23)

pkt 33 – 38 (dawne 25 – 30)

pkt 39 – 40 (dawne 33 – 34)

pkt 41 – 47 (dawne 36 – 42)

pkt 48 – 51 (dawne 44 – 47)

pkt 52 – 58 (dawne 49 – 55)

pkt 59 – 63 (dawne 57 – 61)

pkt 64 – 76 (dawne 63 – 75)

pkt 77 – 81 bz.

c) Poprawiono:

pkt 48 i 49 zamiana (dawne 44 i 45)

DZIAŁ IV Opis opracowania

W dziale pierwszym – ustawy są umieszczone wg klucza ważności (moim zdaniem) z tym, że na pierwszym miejscu jest Kodeks Etyki. W przypadku poprawianej ustawy na pierwszym miejscu jest poprawka (tzn. pod literą a) a na kolejnym ustawa główna lub obwieszczenie Marszałka o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy (pod literą b lub c).

W dziale drugim – rozporządzenia są umieszczone wg klucza opublikowania w Dzienniku Ustaw z tym, że na pierwszym miejscu jest Obwieszczenie Ministra Zdrowia, które zmienia się co dwa miesiące, a na drugim Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W przypadku poprawianego rozporządzenia o kolejności w zestawieniu ogólnym decyduje umieszczenie poprawki najświeższej w Dzienniku Ustaw. Poprawki są umieszczane w pierwszej kolejności (tzn. pod literą a) a na kolejnym miejscu poprawka wcześniejsza czy też właściwe rozporządzenie.

RCL – Rządowe Centrum Legislacji

ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych

Uwagi, zauważone błędy lub ewentualne nowe akty prawne proszę przesyłać na mój adres mailowy marematy@poczta.onet.pl

Opole, dn. 12.11.2019 r.

wersja 11/12.2019

(Dz.U. 2019.0. ostatnia poz. 2176)

opracował: mgr farm. Marek Matysik

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Opolu

* Hiperłącza korzystają z zasobów Rządowego Centrum Legislacji oraz z zasobów Internetowego Systemu Aktów Prawnych

Polecamy strony www Rządowego Centrum Legislacji :

http://rcl.gov.pl

http://www.dziennikustaw.gov.pl

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

W Dzienniku Ustaw ogłaszane są akty normatywne i inne akty prawne.

Dniem ogłoszenia aktu jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego Dziennik Ustaw. Dzień ogłoszenia aktu w postaci elektronicznej umieszczony jest w obrębie nagłówka strony.

W Dzienniku Ustaw ogłasza się:

 1. Konstytucję;

 2. ustawy;

 3. rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

 4. rozporządzenia wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, ministrów kierujących działami administracji rządowej, przewodniczących określonych w ustawach komitetów, będących członkami Rady Ministrów, oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji;

 5. teksty jednolite aktów określonych w pkt 1-4;

 6. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw;

 7. uchwały Rady Ministrów uchylające rozporządzenie ministra, a także akty prawne dotyczące:

  1. stanu wojny i zawarcia pokoju;

  2. referendum ogólnokrajowego, w tym referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji;

  3. skrócenia kadencji Sejmu;

  4. wyborów do Sejmu i Senatu;

  5. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

  6. powszechnej lub częściowej mobilizacji i użycia Sił Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

  7. stanu wojennego;

  8. stanu wyjątkowego;

  9. stanu klęski żywiołowej;

  10. ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz ważności referendum ogólnokrajowego, w tym referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji, oraz inne akty prawne, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią.

Baza Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.

Akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu ogłasza się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)

Kancelaria Sejmu dokłada wszelkich starań, aby informacje z bazy ISAP zamieszczane były niezwłocznie po ich opublikowaniu w postaci elektronicznej, żeby były rzetelne i kompletne. Nie może jednak ponosić odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w ISAP w sieci Internet. ISAP nie jest źródłem prawa a elektroniczna wersja tekstów ujednoliconych ustaw opracowywanych w KS może być dla naszych użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym.

Nie dokonujemy wyszukiwania na zamówienie, a jedynie udostępniamy swoje zasoby. Nie interpretujemy również obowiązujących przepisów jak również nie udzielamy wyjaśnień w sprawach związanych z ich stosowaniem.

Zezwala się na wykorzystywanie (w tym kopiowanie) materiałów znajdujących się w bazie ISAP w sieci Internet, z zaznaczeniem źródła ich pochodzenia.

Prosimy osoby korzystające z naszej bazy po raz pierwszy o dokładne zapoznanie się z zawartością opcji „Pomoc

UWAGA! Z dniem 1 stycznia 2012 r. wydawca Dz.U. i M.P. zaprzestał nadawania numerów w rocznikach wydawnictw urzędowych, oznaczając jedynie kolejne numery pozycji w roczniku. Z uwagi na wymagania systemu ISAP i stosowanie (14 znakowego) identyfikatora zawierającego rok, numer i pozycję – wszystkie dokumenty od 2012 r. mają w miejsce „numeru” wpisane „000”. Przy wyszukiwaniu w formularzu do zadawania pytań należy podawać tylko rok i pozycję z pominięciem pola „numer.”

Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF

Pokaż przyciski
Ukryj przyciski