ZARZĄDZENIE NR 65/2024/DGL PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 4 LIPCA 2024 R. ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE W SPRAWIE WARUNKÓW ZAWIERANIA I REALIZACJI UMÓW NA REALIZACJĘ ZALECANYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH W APTECE

Postanowieniami niniejszego zarządzenia wprowadza się zmiany w zarządzeniu Nr 155/DGL/2023 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 października 2023 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptece.

Modyfikacja przepisów zarządzenia ma charakter techniczny, polegający na zmianie sposobu wnioskowania o zawarcie umowy na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptece – na formę elektroniczną.

Wnioski o zawarcie umowy na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptece złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, rozpatruje się na dotychczasowych zasadach.

Zmiany w zakresie wyceny szczepień określonej w Katalogu produktów rozliczeniowych (załącznik nr 3do zarządzenia zmienianego) wprowadzone niniejszym zarządzeniem wynikają z obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie rekomendacji nr 48/2024 z dnia 24 maja 2024 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. W związku z powyższym, dokonano zmian w załączniku nr 3 do zarządzenia zgodnie z rekomendacją Ministra Zdrowia (w wariancie 3 wskazanym w obwieszczeniu).

Z uwagi, iż zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem mają charakter techniczny oraz dostosowujący, projekt zarządzenia nie został poddany konsultacjom społecznym. Zmieniona niniejszym zarządzeniem wycena świadczeń, określona w załączniku nr 3 do zarządzenia, ma zastosowanie do rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 1 lipca 2024 r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2024 r.

5.07.24 Szczepienia_NFZ_zarządzenie

POBIERZ (PDF)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski