SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWÓD FIZJOTERAPEUTY I FARMACEUTY

Projekt Szkolenie specjalizacyjne dla osób wykonujących zawód fizjoterapeuty i farmaceuty nr: FERS.01.13-IP.07-0002/24 został uruchomiony w celu podniesienia kompetencji fizjoterapeutów i fizjoterapeutek oraz farmaceutów i farmaceutek przystępujących do szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii, farmacji szpitalnej lub farmacji klinicznej, a tym samym możliwość uzyskania tytułu specjalisty. Projekt polega na sfinansowaniu szkolenia specjalizacyjnego dla uczestników, którzy realizują go poprzez realizację poszczególnych modułów określonych w programie. W wyniku szkolenia pogłębiona zostanie wiedza i umiejętności praktyczne, oraz rozwinięte zostaną pożądane cechy osobowe. W dążeniu do tego celu zakłada się uzyskanie pełnego zakresu wymaganej wiedzy teoretycznej oraz wymaganych umiejętności praktycznych, zawartych w określonym programie szkolenia specjalizacyjnego.

Kto może złożyć wniosek o udział w projekcie?
Projekt skierowany jest do grupy docelowej: fizjoterapeutów oraz farmaceutów, którzy przystąpili do szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii, farmacji szpitalnej i farmacji klinicznej.

Kto realizuje projekt?
Projekt realizowany jest przez Departament Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia.

Jakie są główne etapy projektu?
Zasadnicze etapy projektu to:

  1. Wybór jednostek szkolących realizujących szkolenie specjalizacyjne w ramach zadań przewidzianych w projekcie.

Realizator projektu jest w trakcie uruchomienia zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

  1. Rekrutacja do projektu.

Do rekrutacji do projektu nr FERS.01.13-IP.07-0002/24 pn. „Szkolenie specjalizacyjne dla osób wykonujących zawód fizjoterapeuty i farmaceuty” mogą przystąpić, osoby, które zostały skierowane po 01.01.2024 r. do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie, w postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzanym przez właściwego Wojewodę zgodnie z przepisami ustawy.

  1. Realizacja szkolenia specjalizacyjnego przez uczestników projektu

Szkolenie specjalizacyjne realizowane jest zgodnie z programem szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii lub farmacji szpitalnej lub farmacji klinicznej oraz zgodnie z przepisami ustaw zawodowych (Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty; Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty) i ich aktów wykonawczych.

Jaki jest okres realizacji projektu?
Okres realizacji projektu: od 01.01.2024 do 01.04.2028

Jakie jest źródło finansowania projektu?
Projekt jest wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Działania 01.13 Umiejętności w sektorze zdrowia.

Wartość projektu: 40 144 280,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich (EFS+): 33 127 059,85 zł

Jakie obowiązują Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu?
W związku z przystąpieniem uczestnika do projektu składa on oświadczenie uwzględniające obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).

Zgłaszanie niezgodności w realizacji Projektu lub niezgodności działań Beneficjenta z KPON

Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

1) poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa;

2) skrzynki nadawczej e-PUAP Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Zdrowia.

Kontakt:
e-mail: specjalizacja.fers@mz.gov.pl

POBIERZ: Program specjalizacji w dziedzinie farmacji szpitalnej

POBIERZ: Program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie farmacji klinicznej

POBIERZ: Program specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski