PRODUKTY LECZNICZE, DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY WYDANE W MAJU 2024 ROKU DECYZJE PREZESA URPL W SPRAWIE SKRÓCENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

W załączonym dokumencie przekazujemy zestawienie produktów leczniczych, które otrzymały decyzje Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o skróceniu terminu ważności ich pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Zestawienia zawiera informacje o produktach leczniczych, których pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wygasły w maju 2024 roku.

SKRÓCENIA MAJ 2024 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski