STANOWISKO PGEU W SPRAWIE NIEDOBORÓW LEKÓW 2024

Rozwiązywanie problemu niedoborów leków w Europie: Wezwanie do działania

Grupa Farmaceutyczna Unii Europejskiej (PGEU) zwraca uwagę na utrzymujący się i pogłębiający problem niedoborów leków w Europie. To krytyczne wyzwanie znacząco wpływa na zdrowie pacjentów i podważa zaufanie do krajowych systemów opieki zdrowotnej. Przez to farmaceuci są obarczeni obciążeniami administracyjnymi, poświęcając średnio blisko 10 godzin tygodniowo na zarządzanie problemem braków leków.

Najważniejsze rekomendacje:

Ujednolicenie definicji: Wdrożenie wspólnej definicji niedoborów leków w całej Unii Europejskiej w celu lepszego identyfikowania i szybszej skoordynowanej reakcji.

Terminowe raportowanie: Wymaganie od posiadaczy zezwoleń na dopuszczenie do obrotu terminowego raportowania niedoborów, tak aby farmaceuci byli na bieżąco informowani.

Wzmocnienie roli farmaceutów: Umożliwienie farmaceutom pełnego wykorzystania ich wiedzy, w tym zastępowania leków odpowiednikami i przygotowywania leków recepturowych w razie wystąpienia potrzeby.

Zwiększenie przejrzystości: Zwiększenie nadzoru nad łańcuchem dostaw w celu zapewnienia solidarnych planów zapobiegania i łagodzenia skutków niedoborów.

Wspieranie solidarności w UE: Promowanie koordynacji między państwami członkowskimi w celu redystrybucji leków i efektywnego zarządzania zapasami.

Optymalizacja zamówień: Stosowanie strategii zamówień, które zapewnią długoterminową dostępność, w tym zmniejszenie presji cenowej i zwiększenie różnorodności łańcucha dostaw.

Określenie obowiązków: Wzmocnienie egzekwowania obowiązków dostaw dla producentów i hurtowników w celu zapewnienia ciągłości dostaw.

Stanowisko PGEU podkreśla pilną potrzebę wdrożenia skutecznych środków politycznych i zwiększonej współpracy w całej Unii w celu rozwiązania problemu niedoborów leków. Proponowane działania mają na celu wzmocnienie łańcucha dostaw, poprawę systemów wczesnego ostrzegania oraz zwiększenie roli farmaceutów w zapewnianiu nieprzerwanej opieki nad pacjentami.

Pełne stanowisko PGEU (język angielski)

PGEU-position-paper-on-medicine-shortages-2024
Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski