OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RP Z DNIA 23 MAJA 2024 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU USTAWY O REFUNDACJI LEKÓW, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH

Załączony dokument to nowy jednolity tekst ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Uwzględnia wszystkie zmiany legislacyjne wprowadzone do dnia 23 maja 2024 roku.

Obejmuje m.in.:

  • Zasady, warunki i tryb podejmowania decyzji administracyjnej o objęciu refundacją oraz uchylenia tej decyzji.
  • Kryteria tworzenia poziomów odpłatności i grup limitowych.
  • Zasady finansowania ze środków publicznych wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom na zlecenie osoby uprawnionej.
  • Obowiązki aptek i osób uprawnionych do wystawiania recept.
27.06 jednolity tekst ustawy refundacyjnej
Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski