ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 6 CZERWCA 2024 R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH DLA FARMACEUTÓW

12 czerwca 2024 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia, które zmienia zasady dotyczące kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów. Zmiany te wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 27 czerwca br.

Zmiany dotyczą § 2 ww. rozporządzenia i polegają na uchyleniu pkt 1 oraz nadaniu pkt 2 nowego brzmienia.

Nowelizacja rozporządzenia wskazuje jednoznacznie, że kursy kwalifikacyjne dla farmaceutów będą mogły dotyczyć wszystkich zalecanych szczepień ochronnych z wykazu, określanego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Będą dotyczyć zarówno badania kwalifikacyjnego, jak i podania szczepionki. Nie zmieniono regulacji w zakresie kursów dotyczących szczepienia przeciw COVID-19.

rozporządzenie MZ kursy kwalifikacyjne
Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski