INFORMACJA DLA APTEK BIORĄCYCH UDZIAŁ PILOTAŻU USŁUG FARMACEUTY W ZAKRESIE ZDROWIA REPRODUKCYJNEGO

Departament Prawny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF) zatwierdził projekt naklejki przesłany przez Ministerstwo Zdrowia. Po dokładnym przeanalizowaniu, GIF stwierdził, że zamieszczenie tej informacji w aptekach nie narusza zakazu reklamy aptek, zgodnie z art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne.

Pragniemy jednak przypomnieć, że w oznaczeniu nie mogą znajdować się żadne dodatkowe treści wartościujące ani znaki graficzne, które mogłyby stanowić zachętę do skorzystania z usług i oferty apteki. Prosimy o przestrzeganie tych wytycznych, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień i problemów prawnych.

pismo DP do MZ dot. projektu naklejki (1) naklejka

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski