EUROPEJSCY FARMACEUCI WYBRALI CLARE FITZELL NA PREZYDENTA PGEU ORAZ CLAUDE HOSTERT-PFEIFFER NA WICEPREZYDENTA PGEU NA ROK 2025

11 czerwca 2024 r., podczas Walnego Zgromadzenia Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej (PGEU), Pani Clare Fitzell z Irlandzkiej Unii Farmaceutycznej (IPU) została wybrana na Prezydenta PGEU na rok 2025, a Pani Claude Hostert-Pfeiffer z Unii Farmaceutów Luksemburskich (SPL) na wiceprezydenta PGEU. Nowa kadencja rozpocznie się 1 stycznia 2025 r.

Clare Fitzell w przemówieniu po wyborze podkreśliła: „Jestem naprawdę zaszczycona, że zostałam wybrana na Prezydenta PGEU. Rok 2025 będzie kluczowy dla określenia kierunku działań Unii Europejskiej w sprawach zdrowia. Nowo wybrany Parlament Europejski i nowa Komisja Europejska dają wyjątkową okazję do kontynuowania pracy nad utrzymaniem tematu zdrowia na szczycie politycznej agendy UE oraz budowania silnej Europejskiej Unii Zdrowia. Będę ciężko pracować, aby głosy farmaceutów były słyszalne przez decydentów w Brukseli i Strasburgu, zwłaszcza podczas negocjacji nad reformą europejskiego prawa farmaceutycznego, które będą kontynuowane w przyszłym roku. Musimy zapewnić ramy regulacyjne, które uznają rolę farmaceutów w systemie opieki zdrowotnej i przyniosą rzeczywiste korzyści pacjentom poprzez poprawę dostępu do leków i łagodzenie ich niedoborów. Wspierana przez członków PGEU, jestem zdeterminowana, aby pracować nad kształtowaniem przyszłości naszej profesji.”

Clare Fitzell jest farmaceutką z ponad 24-letnim stażem. Ukończyła Trinity College w Dublinie, pracowała zarówno jako farmaceutka, jak i kierownik apteki. Przez całą swoją karierę sprawowała wiele różnych funcji, zdobywając szerokie doświadczenie w świadczeniu usług farmaceutycznych, sprawach regulacyjnych oraz zarządzaniu jakością w praktyce farmaceutycznej. Obecnie Clare Fitzell sprawuje funkcję Szefa Polityki Strategicznej w Irlandzkiej Unii Farmaceutycznej (IPU).

Claude Hostert-Pfeiffer podkreśliła: „Jestem bardzo dumna, że zostałam wybrana na Wiceprezydenta PGEU. Z niecierpliwością czekam na ścisłą współpracę z moimi europejskimi kolegami i Sekretariatem PGEU w Brukseli. Wspólnie będziemy promować dynamiczną wymianę najlepszych praktyk i doświadczeń między naszymi krajowymi stowarzyszeniami, aby sprostać wyzwaniom, z jakimi się borykamy, i zapewnić, że poglądy i obawy PGEU będą uwzględniane podczas nowej kadencji legislacyjnej UE. Wzmocnienie naszej współpracy w ramach PGEU jest kluczowe dla rozwoju praktyki farmaceutycznej i ukazania kluczowej roli farmaceutów w krajowych systemach zdrowotnych.”

Claude Hostert-Pfeiffer jest farmaceutką od 1994 roku. Od 2007 roku prowadzi własną aptekę. Jest współzałożycielką stowarzyszenia pharmacare.lu, które ma na celu rozwój opieki farmaceutycznej w Luksemburgu. Od 2018 roku jest członkiem zarządu SPL (Syndicat des Pharmaciens Luxembourgeois), gdzie głównym obszarem jej pracy jest rozwój usług opieki farmaceutycznej. Jako członek grupy roboczej z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Systemem Opieki Zdrowotnej bierze udział w negocjacjach dotyczących nowych usług dla farmaceutów w Luksemburgu. Claude jest współautorką białej księgi „Pharmacie 2030: une vision pour la pharmacie d’officine au Luxembourg”.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski