SPOTKANIE MINISTER ZDROWIA Z PREZES CZĘSTOCHOWSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ – KROK NAPRZÓD W PROFILAKTYCE I OPIECE FARMACEUTYCZNEJ

Minister Zdrowia Izabela Leszczyna spotkała się z Prezes Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej Karoliną Wotlińską-Pełką. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim wyzwań i problemów, z którymi na co dzień mierzą się polscy farmaceuci.

Szczególnie pozytywnie została przyjęta przez Panią Minister inicjatywa CzOIA „Zabierz ulotkę, wygraj życie!”, realizowana w ramach ogólnopolskiej akcji „Wiem o Raku” w drugiej połowie minionego roku. Kampania ta, mająca na celu zwiększenie świadomości na temat raka i jego profilaktyki, zyskała uznanie oraz deklarację wsparcia dla Opieki Farmaceutycznej i włączenia farmaceutów w kolejne inicjatywy profilaktyczne.

Kluczowym punktem dyskusji było również przedstawienie przez Częstochowską Okręgową Izbę Aptekarską wniosku o zmianę Ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej. Prezes Wotlińska-Pełka podkreśliła potrzebę włączenia do zespołów medycznych centrów geriatrycznych farmaceutów klinicznych oraz specjalistów z farmakologii, co znacząco podniesie jakość opieki nad seniorami.

Poruszono także kwestię kar pokontrolnych nakładanych na apteki i farmaceutów. Zdaniem środowiska, przepisy dotyczące kar powinny być stosowane z rozwagą i zrozumieniem dla specyfiki pracy farmaceuty, co wymagać będzie dalszych uzgodnień i osiągnięcia porozumienia.

Dzisiejsze spotkanie to ważny krok w kierunku lepszego zrozumienia roli farmaceutów w systemie opieki zdrowotnej i podkreśla znaczenie profilaktyki w walce z chorobami, w tym z nowotworami.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski