ZAPROSZENIE NA III EDYCJĘ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „OPIEKA FARMACEUTYCZNA W CHOROBACH CYWILIZACYJNYCH” PROWADZONYCH PRZEZ UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

Celem studiów podyplomowych „Opieka farmaceutyczna w chorobach cywilizacyjnych” jest przygotowanie farmaceutów do prowadzenia opieki farmaceutycznej oraz innych świadczeń zdrowotnych (m.in. przeglądów lekowych) rekomendowanych do wdrożenia w aptekach ogólnodostępnych.

Program studiów podyplomowych „Opieka farmaceutyczna w chorobach cywilizacyjnych” został przygotowany w taki sposób, żeby doskonalić przede wszystkim umiejętności praktyczne słuchaczy, stąd duża część zajęć ćwiczeniowych realizowana będzie w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ma to ułatwić słuchaczom zaimplementowanie zdobytych kwalifikacji w realizacji zadań zawodowych farmaceutów.

Studia trwać będą dwa semestry i będą prowadzić do uzyskania kwalifikacji cząstkowych na poziomie 7 PRK. Planowany program studiów obejmuje 750 godzin nauczania (w tym 197 godzin kontaktowych i 565 godzin samokształcenia). Zajęcia realizowane będą w formie zdalnej oraz stacjonarnej (wykłady i większość seminariów on-line, część seminariów i ćwiczenia kontaktowo). Zajęcia prowadzone będą przez doświadczoną interprofesjonalną kadrę dydaktyczną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz zaproszonych wykładowców – specjalistów w swoich dziedzinach, z innych Uczelni, a także praktyków aktywnie działających na rynku farmaceutycznym, w tym osoby, które przez wiele lat sprawowały opiekę farmaceutyczną oraz realizowały przeglądy lekowe za granicą (Anglia).

Kierownik studiów: dr hab. n. farm. Aleksandra Szopa, prof. UM

Sekretarz studiów: dr hab. n. farm. Anna Serefko, prof. UM

Planowane rozpoczęcie III edycji studiów – luty 2024 r.

Wstępne terminy zjazdów:

I semestr

  • 17-18 lutego (on-line)
  • 16-17 marca (stacjonarnie)
  • 20-21 kwietnia (stacjonarnie)
  • 25-26 maja (stacjonarnie)
  • 15 czerwca (tylko egzamin online lub stacjonarnie)

II semestr

 

  • 21-22 września (online)
  • 12-13 października (stacjonarnie)
  • 16-17 listopada (online)
  • 14-15 grudnia (stacjonarnie + egzamin)

 

Opłata za studia: 7200,00 złotych za całość. Opłata za studia może być wniesiona jednorazowo w całości lub w dwóch ratach po 3600,00 złotych.

Nabór na studia i przyjmowanie zgłoszeń: otwarty. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia w formie przesłanego skanu formularza zgłoszeniowego przyjmujemy na adres e-mail: opieka.farm@umlub.pl

Liczebność grupy (roku) wynosić będzie nie mniej niż 40 i nie więcej niż 60 osób.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów sygnowane przez władze Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, opatrzone stosowną pieczęcią.

Rozpoczęcie studiów uzależnione jest od liczby osób zainteresowanych.

Pełna informacja o studiach: CKP | Opieka farmaceutyczna w chorobach cywilizacyjnych (umlub.pl)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski