KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY NA REALIZACJĘ ZALECANYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH W APTEKACH OGÓLNODOSTĘPNYCH

Od 1 listopada 2023 r. weszły w życie przepisy[1], dzięki którym Narodowy Fundusz Zdrowia może zawierać umowy z podmiotami prowadzącymi apteki ogólnodostępne i rozliczać ze środków publicznych wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptekach. Jak przygotować wniosek? Praktyczne wskazówki: przygotuj wniosek o zawarcie umowy zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptece. nabór wniosków jest ciągły, dlatego możesz … Czytaj dalej KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY NA REALIZACJĘ ZALECANYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH W APTEKACH OGÓLNODOSTĘPNYCH