OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE WYKAZU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZEPROWADZANYCH W APTECE, KTÓRE MOGĄ BYĆ W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 19 ust. 2b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1284, 909 i 1938) ustala się wykaz szczepień ochronnych przeprowadzanych w aptece, które mogą być w całości lub w części finansowane ze środków publicznych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

Wykaz zalecanych szczepień ochronnych przeprowadzanych w aptece, które mogą być w całości lub w części finansowane ze środków publicznych

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA (PDF)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski