STUDIA PODYPLOMOWE „PROFESJONALNE DORADZTWO I OPIEKA FARMACEUTYCZNA W APTECE OGÓLNODOSTĘPNEJ” UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Celem studiów jest przygotowanie farmaceutów do prowadzenia poszczególnych świadczeń farmaceutycznych, rekomendowanych do wdrożenia w aptekach ogólnodostępnych.

Program powstał w oparciu o zapisy Ustawy o zawodzie farmaceuty oraz „Raport – Opieka Farmaceutyczna Kompleksowa Analiza Procesu Wdrożenia” stanowiący efekt prac Zespołu ds. opieki farmaceutycznej powołanego przez Ministra Zdrowia. Absolwent Studiów jest uprawniony do realizacji pilotażu Przeglądu Lekowego finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia RP.

W ramach studiów szczególny nacisk został położony na umiejętności praktyczne słuchaczy, stąd duża część zajęć ćwiczeniowych realizowana będzie w Centrum Symulacji Medycznej UMP. Równocześnie, omówienie zagadnień teoretycznych zostanie dostarczone słuchaczom z wykorzystaniem narzędzi edukacji zdalnej. Materiały e-learningowe będą dostępne dla słuchaczy zarówno w przebiegu studiów, jak i po ich zakończeniu. Oprócz wiedzy potrzebnej do realizacji zajęć, znajdą się w nich także gotowe do wydrukowania materiały edukacyjne dla pacjentów.

Program obejmuje 9 modułów tematycznych, w tym między innymi:

  • Wprowadzenie do opieki farmaceutycznej i profesjonalnego doradztwa
  • Szczepienia w aptekach
  • Profilaktykę i opiekę farmaceutyczną w chorobach przewlekłych (np. w cukrzycy, nadciśnieniu oraz astmie i POChP)
  • Opiekę farmaceutyczną nad matką i dzieckiem
  • Dostępne usługi dla pacjentów w aptece (np. Przeglądy Lekowe, Usługa Nowy Lek)
  • Edukację zdrowotną i komunikację z pacjentem
  • Pierwszą pomoc w aptece ogólnodostępnej

Kadra dydaktyczna, to renomowani wykładowcy akademiccy oraz praktycy aktywnie działający na rynku farmaceutycznym.

Szczegółowe informacje na temat studiów dostępne są TUTAJ

Profesjonalne doradztwo i opieka farmaceutyczna w aptece ogólnodostępnej-2
Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski