O OPIECE FARMACEUTYCZNEJ, BRAKU FARMACEUTÓW I BIEŻĄCYCH ZAGADNIENIACH ZWIĄZANYCH Z ZAWODEM Z MINISTER ZDROWIA KATARZYNĄ SÓJKĄ ROZMAWIAŁA PREZES NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ ELŻBIETA PIOTROWSKA-RUTKOWSKA.

Spotkanie z nową minister zdrowia było pierwszym w którym wzięła udział prezes Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. Najważniejsze tematy, o których mówiła prezes NIA to między innymi kwestie związane z:

  • Realizacją recept
  • Opieką farmaceutyczną

Prezes Elżbieta Piotrowska-Rutkowska podkreśliła, że liczymy na wzmocnienie działań mających na celu poprawę jakości opieki farmaceutycznej. Chodzi przede wszystkim o wsparcie edukacji farmaceutów, promowanie działań prewencyjnych i propagowanie racjonalnego stosowania leków.

Warto podkreślić, że Minister Zdrowia doskonale zna bieżącą sytuację i problemy związane z zawodem farmaceuty. Jako aktywny członek Sejmowej Komisji Zdrowia Minister Katarzyna Sójka brała udział w pracach razem z prezes Elżbietą Piotrowską-Rutkowską nad wieloma aktami prawnymi dotyczącymi naszego zawodu.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski