USTAWA O ZMIANIE USTAWY O REFUNDACJI LEKÓW, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

Naczelna Izba Aptekarska informuje, że do dnia wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, przyjętej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 17.08.2023 r., czyli do dnia następującego po dniu ogłoszenia ustawy zmieniającej, w zakresie nowelizacji dotyczącej art. 96a ust. 7a pkt 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne (art. 23 pkt 1 ustawy zmieniającej), produkty lecznicze,  środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne wydaje się na zasadach obowiązujących dotychczas.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski