PEX PHARMASEQUENCE – PODSUMOWANIE RYNKU APTECZNEGO ZA KWIECIEŃ 2023

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w kwietniu 2023 wyniosła 319 tys. PLN i była o 8,9% niższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 4 082,9 mln PLN i była wyższa o 8,4% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w kwietniu 2023 zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów. Dla produktów refundowanych sprzedaż wzrosła o 7,9%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 15,2%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 8,9%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 10,4%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż statystycznej apteki spadła dla wszystkich analizowanych segmentów. Leki refundowane zanotowały spadek o 9%, leki pełnopłatne spadek o 8,2%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była niższa o 9,4%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w kwietniu była wyższa o 316,3 mln PLN od wartości rynku w porównywalnym analogicznym okresie ubiegłego roku. We wszystkich segmentach został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych wzrósł o 65,6 mln PLN, segment recept pełnopłatnych wzrósł o 129,2 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej wzrósł o 113,9 mln PLN. W porównaniu do marca 2023 sprzedaż całego rynku spadła o 399,2 mln PLN. We wszystkich segmentach został zanotowany spadek wartości sprzedaży. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 115,1 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych spadła o 99,7 mln PLN, a sprzedaż odręczna spadła o 184,5 mln PLN.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w kwietniu 2023 r. wyniosła 27,8 PLN i wzrosła o 1,2% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2022 r. cena wzrosła o 10,2%. W porównaniu do marca 2023 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 1,3%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 1,8%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 0,7%. W porównaniu do analogicznego okresu w 2022 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 3,2%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 12%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 11,4%.

Średnia marża apteczna w kwietniu 2023 r. wyniosła 24,6% i spadła o 2,2% w porównaniu z analogicznym okresem w 2022 roku, a w porównaniu do marca 2023 r. średnia marża zmniejszyła się o 2%.

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu.

Podsumowanie rynku aptecznego za KWIECIEŃ 2023 – do pobrania (.pdf)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski