LIST OTWARTY DO PREZESA RADY MINISTRÓW PANA MATEUSZA MORAWIECKIEGO

W czasie panującego na świecie kryzysu lekowego i w związku z trudną sytuacją, w której znalazły się polskie apteki – żeby móc realizować swoje zadania i obciążenia wynikające również z rozszerzenia programu bezpłatnych leków o kolejne 12 milionów pacjentów wnosimy, o pilne procedowanie i uchwalenie ustawy o refundacji leków.

Należy podkreślić, że długotrwałe negocjacje z Ministrem Zdrowia doprowadziły do wypracowania kompromisu we wszystkich spornych dotąd kwestiach.

Działając w dobrej wierze i przyjmując ustalenia za wiążące, oraz autorytet Ministra Zdrowia jako gwaranta – uznajemy projekt za konieczny i niezbędny w celu zapewnienia bezpieczeństwa lekowego polskich pacjentów.

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

L dz P 123 List otwarty do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustawy refundacyjnej

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski