ŻYCZENIA OD PODSEKRETARZA STANU W MINISTERSTWIE ZDROWIA PANA PIOTRA BROMBERA DLA FARMACEUTÓW

 

Pani
Elżbieta Piotrowska–Rutkowska
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

 

Szanowna Pani Prezes


Z okazji Międzynarodowego Dnia Farmaceuty – przekazuję na Pani ręce – wszystkim Farmaceutom życzenia satysfakcji z pracy zawodowej, a także wyrazy uznania i podziękowania za Państwa prace i zaangażowanie, codzienny trud i poświęcenie.

Odpowiedzialność, wyrozumiałość i oddanie to nieodłączny element Waszej pracy. Życzę, aby Państwa praca była dla Was spełnieniem zawodowym oraz powodem do dumy.

Pragnę podkreślić, Ministerstwo Zdrowia podejmuje szereg działań mających na celu wzmocnienie pozycji zawodu Farmaceuty, ukierunkowanych na poprawę warunków pracy i płacy.

Dziękuję za Państwa zaangażowanie w rozwój zawodu Farmaceuty.

Z wyrazami szacunku
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Piotr Bromber
Podsekretarz Stanu

Życzenia na Międzynarodowy Dzień Farmaceuty (14 maja 2023 r.) - MZ
Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski