PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDÓW ZAWODÓW MEDYCZNYCH OMÓWILI PROPOZYCJE ZMIAN SYSTEMOWYCH DLA POPRAWY JAKOŚCI OPIEKI ZDROWOTNEJ

W siedzibie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów zawodów medycznych. Jego głównym celem było omówienie założeń zmian systemowych mających na celu budowanie jakość w systemie opieki zdrowotnej.

 „Rozpoczynamy bardzo ważny proces przygotowania pakietu zmian, które dzięki wykorzystaniu potencjału wszystkich naszych zawodów, zwiększą jakość systemu opieki zdrowotnej i przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa pacjenta i jakości usług medycznych” powiedziała Monika Pintal-Ślimak prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Dodała też, że „kluczem do skutecznego działania jest współpraca, czego wyrazem było odrzucenie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta”. Kolejne spotkanie odbędzie się 8 maja.

Uczestnicy spotkania omówili także plan najbliższego Forum dla Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta, które odbędzie się 10 maja.

„Łączy nas troska o bezpieczeństwo pacjenta w systemie. Potrzebujemy dialogu i merytorycznych rozmów ponad polityką. Dlatego do Forum dla Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta zapraszamy przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, organizacji pacjentów, ekspertów oraz wszystkich zawodów medycznych” – powiedział Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

W spotkaniu zorganizowanym przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych uczestniczyli: prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Monika Pintal-Ślimak, Naczelną Izbę Aptekarską reprezentował prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie mgr farm. Marian Witkowski, doradczyni Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów Anna Gołębicka, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łozińska oraz w imieniu prezesa Krajowej Izby Fizjoterapeutów Tomasza Dybka, Pani Anna Gołębicka.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski