PREZYDIUM NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ POWOŁAŁO MGR FARM. OLGĘ SIERPNIOWSKĄ NA STANOWISKO REDAKTOR NACZELNEJ „APTEKARZA POLSKIEGO”.

Magister farmacji Olga Sierpniowska jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – zawód farmaceuty wykonuje od 2005 roku, a w 2016 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji aptecznej. Posiada doświadczenie w pracy w aptece ogólnodostępnej i szpitalnej, a dzięki przygotowaniu pedagogicznemu – także jako nauczyciel w Medycznym Studium Zawodowym.

Aktualnie realizuje program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie farmacji klinicznej i jest członkiem Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej, a ze względu na zainteresowanie zdrowiem kobiet jest także koordynatorem Sekcji Ginekologiczno-Położniczej tego Towarzystwa.

Z redakcją Aptekarza Polskiego współpracuje od 2008 roku jako sekretarz redakcji, autor tekstów i ilustracji oraz webmaster. Współtworzyła pierwsze wydanie pisma on-line, jest także inicjatorką powstania portalu i autorką pierwszej wersji witryny www.aptekarzpolski.pl.

Dziękuję za zaufanie i cieszę się, że będą mogła prowadzić pismo, które od wielu lat jest mi szczególnie bliskie. Z dziennikarstwem internetowym jestem związana niemal od początku swojej ścieżki zawodowej i jest ono dla mnie stale źródłem satysfakcji i nieustannego rozwoju. Interesują mnie nowe technologie i możliwość wykorzystania mediów społecznościowych w nawiązywaniu relacji z Czytelnikami. Aptekarz Polski – Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej to obecnie repozytorium około 6000 różnorodnych wpisów i blisko 200 wydań, w tym ponad 170 w fomule on-line. Kontynuując tradycję dostarczania profesjonalnych, wartościowych i ciekawych treści, chciałabym utrzymać dotychczasowy rytm wydawniczy, postawić na praktykę i pomoc farmaceutom w ich codziennej pracy„.

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski